FI SV EN

Edustalla isoäiti ja lapsi kävelyllä metsäpolulla. Taustalla isoisä ja toinen lapsi.

Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre

Målet med spetsprojektet är att sunda levnadsvanor, såsom motion, ska bli vanligare, att den psykiska hälsan ska stärkas, att ohälsa som hänför sig till byggnader ska minska och att hälso- och välfärdsskillnader ska jämnas ut.

I den offentliga sektorns, den privata sektorns och tredje sektorns verksamhet införs evidensbaserad god praxis som bättre främjar välfärden, hälsan och förmågan att ta ansvar inom de befolkningsgrupper som är mest utsatta. Tvärsektoriellt samarbete är centralt för att få förändring till stånd.

Bekanta dig med projektplanen:

Följ oss på Twitter: #hyvätervearki och #hyte

Ansvarig minister: familje- och omsorgsminister Annika Saarikko

Mer information

Taru Koivisto, Direktör 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163323  


Meri Larivaara, konsultativ tjänsteman 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163634