FI SV EN

Edustalla isoäiti ja lapsi kävelyllä metsäpolulla. Taustalla isoisä ja toinen lapsi.

Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre

God praxis sprider sunda levnadsvanor, stärker den psykiska hälsan och förebygger ensamhet. Den minskar också skillnaderna i välfärd och hälsa. 

Aktuellt

Projektets slutseminarium var i Helsingfors den 15 november 2018. En inspelning av seminariet finns här. Videon Tankar om ojämlikhet som har visats vid slutseminariet finns på Youtube:

En extern utvärdering av projektet färdigställs samtidigt med utvärderingarna av social- och hälsovårdsministeriets övriga projekt i början av 2019.

Människornas egna styrkor som utgångspunkt

Därför gynnar god praxis särskilt människor vars välfärd och hälsa är tydligt sämre än ge-nomsnittet. Därför koncentreras god praxis inom spetsprojektet till att stärka människors resurser och deras egen delaktighet. Levnadsvanor som stöder välbefinnande och hälsa ska vara möjliga, enkla och lockande val för alla.

God praxis

  • fungerar oberoende av tjänstestruktur
  • stärker människornas resurser och stöder människor att ta ansvar för sitt eget liv
  • underlättar yrkesmänniskornas arbete och ger bättre resultat
  • förutsätter att alla ändrar sitt sätt att arbeta.

Det lönar sig att inkludera god praxis i till exempel 

  • kommunernas välfärdsberättelser och regionala strategier för främjande av välfärd och hälsa
  • servicelöften och strategier
  • förebyggande social- och hälsovårdstjänster
  • avtal med tjänsteproducenter
  • deltagande i introduktion för nya arbetstagare.

Följ oss på Twitter: #hyvätervearki och #hyte

Mer information

Taru Koivisto, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163323