FI SV EN

Reformen av lagstiftningen om funktionshinderservice

Avsikten var att handikappservicelagen och specialomsorgslagen skulle slås samman till en lag om särskild service för personer med funktionsnedsättning. 

Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 27 september 2018. Propositionen förfaller vid utgången av riksdagsperioden. Följande regering torde ta ställning till hur funktionshinderservicen ska reformeras.

Mer information

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163405  


Jaana Huhta, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163407