Frågor och svar om reformen av handikapplagstiftningen

Mer information

Jaana Huhta, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163407   E-postadress: