FI SV

Frågor och svar om reformen av funktionshinderlagstiftningen

Frågorna och svaren baserar sig på det utkast till lag om särskild service med anledning av funktionshinder som sändes på remiss i maj 2017. Frågorna och svaren har uppdaterats 17.5.2017.

Frågor och svar om reformen av handikapplagstiftningen

Mer information

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163405  


Jaana Huhta, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163407