Enheten för digitalisering och informationshantering (DITI) - Enhetens personal