Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förbjudande av offentliga tillställningar: Social- och hälsovårdsministeriet har sänt regionför-valtningsverken anvisningar

Social- och hälsovårdsministeriet
12.3.2020 18.59 | Publicerad på svenska 13.3.2020 kl. 11.55
Nyhet

Den 12 mars 2020 fattade statsrådet ett principbeslut enligt vilket det rekommenderas att allmänna tillställningar för över 500 personer förbjuds för att förhindra spridning av den sjukdom (covid-19) som det nya coronaviruset orsakar. Rekommendationen grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslut om att förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar i ett område fattas av regionförvaltningsverket i det området.

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt regionförvaltningsverken ett brev där ministeriet uppma-nar dem att utan dröjsmål bereda sig på att inom sina områden fatta beslut i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Ytterligare information
Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
Merja Ekqvist, överdirektör, tfn 0295 016 271
Laura Nikunen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016 564
Marko Peltonen, direktör, tfn 0295 016 184

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Pasi Hirvikoski, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 017 598
Pirjo Mäkeläinen, jurist, tfn 0295 017 581
Hanna Toiviainen, direktör, tfn 0295 017 680
Terttu Savolainen, överdirektör, tfn 0295 017 551

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Mikael Luukanen, överdirektör, tfn 0295 018 092
Ilkka Horelli, direktör, tfn 0295 018 061
Heikki Mäki, enhetschef, tfn 0295 018 094
Katja Paakkola, länsläkare, tfn 0295 018 000

Regionförvaltningsverket i Lappland:
Sari Kemppainen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 017 350
Keijo Mattila, chef för juridiska ärenden (t.o.m. 15.3.2020), tfn 0295 017 372
Kristiina Poikajärvi, direktör (fr.o.m. 16.3.2020), tfn 0295 017 375

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Laura Blåfield, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 018 587
Eeva Mäkinen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 018 786
Leena Laajala, direktör, tfn 0295 018 549
Marko Pukkinen, överdirektör, tfn 0295 018 582

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Tuula Tarkiainen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016 910
Sami Remes, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016 876
Ulla Ahonen, direktör, tfn 0295 016 888
Soile Lahti, överdirektör, tfn 0295 016 964

E-postadresserna har formen [email protected] 


 

Tillbaka till toppen