Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Yksityisten sosiaalipalvelujen omavalvontaa vahvistetaan

Social- och hälsovårdsministeriet
21.7.2011 10.53
Tiedote -

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajilla on jatkossa oltava omavalvontasuunnitelma asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.  Lisäksi palveluntuottajan on vastattava siitä, että asiakkaalle järjestettävä palvelukokonaisuus täyttää sille asetetut vaatimukset.

Uusi laki vahvistaa palvelujen tuottajan velvollisuutta oma-aloitteisesti huolehtia asiakkaalle tarjoamiensa palvelujen laadusta. Lisäksi se painottaa ohjausta ja neuvontaa ensisijaisina valvonnan keinoina. Palvelujen valvontaan käytettävissä olevat voimavarat on tarkoitus kohdentaa nykyistä tehokkaammin sinne, missä valvonnan tarve on asiakkaiden hyvinvoinnin kannalta suurin.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää jatkossa toimiluvan niille palvelujen tuottajille, jotka tuottavat ympärivuorokautisia palveluja useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella. Muissa tapauksissa luvan myöntää nykyiseen tapaan aluehallintovirasto. Uusi luvan saannin edellytys on, että palvelun tuottaja kykenee vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan.

Ilmoituksenvaraisten palvelujen rekisteröintiä ja valvontaa koskevat säännökset ovat aiempaa selkeämmät. Kotipalvelun tukipalveluista ja vastaavista palveluista sekä yksityisestä perhepäivähoidosta tehdään edelleen ilmoitus kunnalle, mutta näitä palveluja ei merkitä yksityisten palvelujen antajien valtakunnalliseen rekisteriin. Ensisijainen valvontavastuu säilyy kunnalla. Verohallituksen on tarkoitus tarkistaa omaa ohjeistustaan niin, että rekisteriin merkitseminen ei enää ole edellytys palvelujen arvonlisäverottomalle myynnille.

Hallitus esitti torstaina 21. heinäkuuta asiaa koskevien lakien vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Lait tulevat voimaan 1. lokakuuta 2011.

Lisätietoja hallitusneuvos Riitta Kuusisto, p. 09 160 74360

Muualla palvelussamme

Sosiaalipalvelut

Muualla verkossa

Hallituksen esitys Eduskunnalle yksityisiä sosiaalipalveluja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (Eduskunta) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 56/2010 (Eduskunta)
Eduskunnan vastaus 342/2010 (Eduskunta)

 

Tillbaka till toppen