Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sammanlagt 58 nya ämnen tas upp på förteckningen över psykoaktiva ämnen

Social- och hälsovårdsministeriet
20.4.2017 14.16
Pressmeddelande 55/2017

Genom förordning av statsrådet förbjuds tillverkning, import, lagring, hållande till salu och överlåtelse av 58 nya psykoaktiva ämnen som för närvarande inte omfattas av tillsyn. Innehav och användning av ämnena blir inte straffbart. I praktiken tas ämnena upp på listan över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Förordningen träder i kraft den 15 maj 2017.

Förslaget till att ämnet ska innefattas i den nationella kontrollen har gjorts av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Centret har i samarbete med polisen och tullen under början av år 2017 identifierat 39 nya ämnen som eventuellt är skadliga eller farliga för hälsan. Ämnena har inget annat användningsändamål än användning av dem som berusningsmedel. Resterande 19 ämnen är positionsisomerer av något av de ovannämnda ämnena och kan vara skadliga eller farliga för hälsan om de används i berusningssyfte.

Att använda nya psykoaktiva substanser kan vara skadligt för hälsan, och de kan påverka den psykiska hälsan och den sociala funktionsförmågan. Att ämnena förbjuds på konsumentmarknaden förhindrar inte användningen av dem, men genom förbudet försöker man förebygga spridning av nya psykoaktiva substanser och användning av dem som berusningsmedel. Förbudet kan bromsa upp eller till och med förhindra spridning av ämnena till nya användargrupper, i synnerhet unga. Det förbättrar också möjligheterna till övervakning.

Merparten av de nya ämnena är syntetiska cannabinoider eller syntetiska katinoner

Av de ämnen som förbjuds är största delen antingen syntetiska cannabinoider eller syntetiska katinoner, som är de vanligaste grupperna av alla nya psykoaktiva substanser. Syntetiska cannabinoider är ämnen som ofta har större psykoaktiva effekter än cannabis, och deras användning är förenad med risker. Exakt dosering av dem kan vara svår, eftersom ämnena säljs både som rent pulver och i olika örtblandningar. Syntetiska katinoner är besläktade med de verksamma ämnena i drogen kat. Den katinon som blivit mest känd som ny psykoaktiv substans är MDPV, som är klassificerad som narkotika.

Bland de förbjudna ämnena finns även sådana vars användning medför ökad risk eftersom ämnenas effekter är okända. De missbruksrelaterade riskerna och risksituationerna ökar, när det finns allt fler olika slags ämnen i omlopp. Som exempel kan nämnas att risken för förgiftningar ökar och vården försvåras när man inte känner till ämnenas effekter och dosering.

Inte alla av de nya psykoaktiva substanser som nu förbjuds har etablerats i Finland och inte alla har visat sig vara särskilt farliga. Användningen av dem sprider sig dock snabbt inom EU, så det är viktigt att ämnena börjar omfattas av kontroll. Ämnena har rapporterats till det system för tidig varning som förvaltas av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN). I systemet tas in ämnen som man märker att missbrukas och ger upphov till skador i Europa. I fjol rapporterades 66 nya psykoaktiva ämnen till systemet, vilket är färre än föregående år. Marknadsföring på webben och den fria rörligheten gör att ämnena i större grad finns tillgängliga även i Finland.

Förteckningen över för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen finns i den uppdaterade statsrådsförordningen (1130/2014).

Ytterligare information

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63977, [email protected]

Tillbaka till toppen