Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

WHO:s ramkonvention om tobakskontroll fyller 10 år

Social- och hälsovårdsministeriet
27.2.2015 10.21
Pressmeddelande
Den i sitt slag första internationella konventionen som fokuserar på folkhälsa, Världshälsoförbundet WHO:s ramkonvention som bekämpar tobaksrökning, fyller idag 10 år. Den har utvidgats i rekordfart: mer än 90 procent av världens befolkning bor i länder som har ratificerat konventionen.

"Vanligtvis är det avregleringen av handeln som får staterna till förhandlingsbordet. Däremot finns det inga andra hälsorelaterade världsomspännande konventioner. De allvarliga problemen som tobaken orsakar satt fart på staterna för tio år sedan", prisar konsultativ tjänsteman Meri Paavola vid social- och hälsovårdsministeriet.

Målet med ramkonventionen om tobak är att få användningen av tobaksprodukter och skadorna som de orsakar att minska. Konventionen har faktiskt haft en enorm effekt på bekämpningen av tobak på global nivå.

• Det pågår internationellt samarbete för att hindra illegal handel med tobaksprodukter.
• De internationella strategierna mot tobak har ökat.
• Beskattningen av tobak och tobakens pris har stigit.
• Tobaksförpackningarna har fått mera varningar.
• Tobaksrökning är mindre accepterad socialt och tobaksförbuden har blivit allmännare.
• Information om tobakens faror och stöd för dem som vill sluta röka finns mera än tidigare.

Många länder har ställt som strategiskt mål att tobaksrökningen upphör. Finland är dock tillsvidare det enda landet där syftet med lagen är att användningen av tobaksprodukter ska upphöra.

Medborgarna fick ge förslag till reform av tobakslagen

Social- och hälsovårdsministeriet bad om förslag till tobakslagen som skulle förnyas i Dinasikt.fi-tjänsten, som är en mötesplats för medborgarna, förvaltningen och beslutsfattarna, 30.1.-22.2.2015. Mest förslag kom det om rökning på balkongen och reglering av elektroniska cigarretter.

EU:s nya tobaksproduktdirektiv förutsätter ändringar i Finlands tobakslag före den 20 maj 2016. Till dem hör till exempel bildvarningarna på tobaksförpackningarna samt förbudet av mentolcigarretter. Även medborgarnas förslag dryftas när lagen förnyas.

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Meri Paavola, tfn 0295 163 343, [email protected]
jurist Laura Terho, tfn 0295 163 550, [email protected]På vår webbplats

Tobakskonventionen till kännedom. Ramkonventionen om tobakskontroll. (WHO FCTC). På finska. (Publikationer 2011:3)

På andra webbplatser

WHO:s pressmeddelande den 26.2.2015: WHO Framework Convention on Tobacco Control celebrates 10 years of action to fight tobacco epidemic  

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)  

Tillbaka till toppen