Hoppa till innehåll
Media

Vuxenutbildningsstödet höjs och villkoren för erhållande av stödet ändras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2009 7.54
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att vuxenutbildningsstödet höjs så att det motsvarar nivån för den inkomstrelaterade dagpenningen utan barnförhöjningar, ersättningar för uppehälle och den förhöjningsdel som betalas arbetslösa under utbildningstiden. Nivån på stödet bestäms enligt samma grunder som arbetslöshetsdagpenningen.

Samtidigt skulle villkoret för erhållande av stöd och stödperiodens längd ändras så att de blir fasta: en person med åtta års arbetshistoria skulle ha rätt till vuxenutbildningsstöd under 18 månader. Stödet kan användas en gång under yrkeskarriären.

Det skulle bli möjligt att få jämkat vuxenutbildningsstöd när det är fråga om deltidsstudier och arbetstagaren kommer överens om frånvaro från arbetet med arbetsgivaren.

Syftet med propositionen är att sporra personer att utveckla den egna kompetensen och att klargöra villkoren för erhållande av vuxenutbildningsstöd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2010 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen skulle träda i kraft den 1.5.2010. Det förnyade stödet skulle betalas från och med den 1.8.2010.

För mer informationregeringssekreterare Pekka Paaerma, tfn (09) 160 73204, fö[email protected]

På andra webbplatser

Vuxenutbildningsstöd (FPA)

Tillbaka till toppen