Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Veto-ohjelma pureutuu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen

Social- och hälsovårdsministeriet
30.9.2003 9.00
Tiedote 265/2003

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoima uusi Ohjelma vetovoimaiseen työelämään –hanke julkistettiin tiistaina 30.9.2003 Kansallisteatterissa Helsingissä. Ohjelma vetovoimaiseen työelämään eli Veto-ohjelma ylläpitää ja edistää työn ja työelämän vetovoimaa. Siinä ovat mukana myös työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöt, opetusministeriö, työministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja Työterveyslaitos.

Suomalainen työelämä murrosvaiheessa

Työntekijöiden viihtyminen ja jaksaminen ovat keskeisiä ajatuksia, joita ohjelma vetovoimaiseen työelämään kehittää. Ohjelma on suunnattu kaikille työikäisille, mutta erityisesti ikääntyville työntekijöille ja työelämän vasta-alkajille. Tavoitteena on saada nuoret aloittamaan työuransa nykyistä aikaisemmin sekä innostaa ikääntyneitä työntekijöitä pysymään työelämässä kahdesta kolmeen vuotta nykyistä pitempään ennen eläkkeelle jäämistä. Huolehtimalla työntekijöiden turvallisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista luodaan edellytykset työn ilon säilymiselle koko työuran ajan.

Veto-ohjelma koostuu viidestä osa-alueesta eli teemasta, joista jokaista kehittää oma toimintaryhmä:

1.Hyvä työelämän laatu ja turvallisuuskulttuuri. Siinä kiinnitetään huomiota mm. työtapaturmien torjuntaan sekä työterveys- ja työturvallisuustiedon hyvien käytäntöjen välittämiseen.

2.Tehokas työterveyshuolto ja kuntoutus aihepiirissä on yhtenä tavoitteena luoda malli, jossa työkyvyttömyyden uhkaan puututaan ajoissa ja kannustetaan ihmisiä omatoimiseen kuntoutukseen.

3.Työelämän moninaisuus ja tasa-arvo –teeman tavoitteena on liittää tasa-arvonäkökulmat entistä tiiviimmin työelämään. Tässä etsitään myös uusia keinoja työn ja perhe-elämän joustavaan yhteensovittamiseen.

4.Kannustava toimeentuloturva ja työssäoloaika –teema keskittyy arvioimaan uuden eläkelainsäädännön toteutumista käytännössä.

5.Viestinnän tehtävänä on nostaa Veto-ohjelman aiheet julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa työelämän asenteisiin.

Toimintaryhmien koordinoima teematyöskentely merkitsee käytännössä kehittämis- ja tutkimushankkeiden käynnistämistä sekä koulutuksen järjestämistä.

Veto-ohjelma jatkaa suomalaista muita työelämää kehittäneitä hankkeita, kuten Kansallista ikäohjelmaa ja Työssä jaksamisen ohjelmaa. Veto-ohjelma jatkuu vuoden 2007 loppuun asti. Ohjelman alkuvuosina tavoitteissa onnistumista arvioidaan seuraamalla, kääntyykö kehitys haluttuun suuntaan. Lopulliset vaikutukset ja tulokset mitataan vuoteen 2010 mennessä.

Taustaksi

Suomalainen työelämä on suurien haasteiden edessä, sillä väestön ja työvoiman ikääntyminen muuttaa yhteiskuntaa. Ikärakenteen muutokset johtuvat sekä elinajan pidentymisestä että matalasta syntyvyydestä. Suomi on muuhun Eurooppaan nähden erilaisessa asemassa, vaikka väestön ja työvoiman ikääntyminen on maailmanlaajuinen ilmiö. Suomessa muutokset tapahtuvat muita EU-maita aikaisemmin, koska meillä on väestöpohjaan nähden Euroopan suurimmat niin sanotut suuret ikäluokat. Tämän takia ikääntyvien osuus nousee lähes kolmasosaan työvoimasta jo seuraavan kahden kolmen vuoden kuluessa. Suomi joutuu vastaamaan tähän haasteeseen ensimmäisten joukossa ja suomalaisten on löydettävä ratkaisut näihin ongelmiin itse, sillä muualta tulevaa valmista mallia ei ole.

Työpaikat ovat myös tärkeitä terveyden edistämisen ja kansanterveyden kannalta. Työterveyshuolto tavoittaa noin 1,8 miljoonaa työikäistä. Se tähtää mahdollisimman hyvien edellytysten luomiseen työikäisen väestön terveydelle. Terveyden edistämisen päämääriä ovat muun muassa eliniän piteneminen, elämänlaadun paraneminen, työssä jaksaminen sekä väestöryhmien välisten terveyserojen pieneneminen.

Veto-ohjelman avajaistilaisuudessa puhuivat sekä sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre että peruspalveluministeri Liisa Hyssälä. Lisäksi työelämän asiantuntijat keskustelivat työelämän ajankohtaisista kysymyksistä. Mielipiteitä paneelikeskustelussa vaihtoivat TT:n johtaja Seppo Riski, SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen, Tehy:n puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola, Professori Kirsti Lonka, Aarikka Oy:n taiteellinen johtaja Kaija Aarikka ja Helsingin Sanomien päätoimittaja Heleena Savela.Lisätietoja:

Internet osoitteesta: http://www.stm.fi/veto-ohjelma. Osoitteesta on saatavilla muun muassa Veto-ohjelma 2003-2007 ohjelmajulkaisu.

Veto-ohjelman projektipäällikkö Ismo Suksi, STM, puh. 09-160 73134

Toimintaryhmien puheenjohtajat:

Hyvä työelämän laatu ja turvallisuuskulttuuri, johtaja Erkki Yrjänheikki, STM, puh. 03-260 8479

Tehokas työterveyshuolto ja kuntoutus, lääkintöneuvos Matti A. Lamberg, STM, puh. 09-160 74342

Työelämän moninaisuus ja tasa-arvo, apulaisosastopäällikkö Rolf Myhrman, STM, puh. 09-160 73831

Kannustava toimeentuloturva ja työssäoloaika, apulaisosastopäällikkö Matti Toiviainen, STM, puh. 09- 160 74191

Veto-ohjelman projektitiedottaja Krista Kukkanen, STM, puh. 09- 160 74 787

Tillbaka till toppen