Hoppa till innehåll
Media

Verksamheten vid Institutet för hälsa och välfärd inleds vid årsskiftet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2008 11.32
Pressmeddelande -

Verksamheten vid Institutet för hälsa och välfärd inleds i början av år 2009. Samtidigt läggs Folkhälsoinstitutet och Stakes ned och personalen överförs till det nya institutet. Ingen kommer att avskedas i samband med reformen. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen den 15 september. Förslaget hänför sig till budgetpropositionen för år 2009.

Genom att grunda Institutet för välfärd och hälsa samlas statsförvaltningens forsknings- och utvecklingsverksamhet till en helhet. Det skapar klarhet i förvaltningen inom verksamhetsområdet, undanröjer eventuella överlappande funktioner och medför synergieffekter då expertkompetensen stärks. Växelverkan mellan olika vetenskapsgrenar ökar, vilket effektiverar forskningsverksamheten. Tack vare informationen som produceras vid institutet kan tjänsternas tillgänglighet, kvalitet och effektivitet förbättras. Institutets uppgift är att stöda kommunernas social- och hälsovårdstjänster.

Placeringsorten för institutet är Helsingfors. Enheter skulle även finnas i Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vasa, det vill säga på de orter där Folkhälsoinstitutet och Stakes i dagens läge redan har verksamhet. Avsikten är att överföra 100 årsverken till enheterna från huvudstadsregionen före utgången av år 2015.

För mer information: regeringsråd Pekka Järvinen, tfn (09) 160 73800, generaldirektör Pekka Puska, Folkhälsoinstitutet, tfn (09) 4744 8200, generaldirektör Mauno Konttinen, Stakes, tfn (09) 3967 2010

Tillbaka till toppen