Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Världshälsodagen 7.4: Vägarnas säkerhet en folkhälsofråga

Social- och hälsovårdsministeriet
6.4.2004 13.05
Pressmeddelande -

Varje år dödas 1,2 miljoner personer i trafiken runt om i världen. Antalet skadade uppskattas till 50 miljoner personer årligen. Ifall man inte vidtar effektiva motåtgärder kommer antalet offer att öka.

Temat för WHO:s världshälsodag den 7 april är trafiksäkerhet (Road Safety is no Accident). Trafikolyckorna har blivit ett folkhälsoproblem särskilt i utvecklingsländer, där trafiken ökat kraftigt. Men problemen går att lösa. Erfarenheterna visar att man genom att beakta alla parter i trafiken och de faktorer som inverkar på trafiken, t.ex. vägarnas skick, kan förbättra trafiksäkerheten.

Ytterligare information:
om världshälsodagen, se www.who.org
om trafikolyckor i Finland, se Trafikskyddets webbplats www.liikenneturva.fi

Tillbaka till toppen