Hoppa till innehåll
Media

Vårdköerna till mun- och tandvården har förkortats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.1.2008 7.58
Pressmeddelande 7/2008

Enligt den nyaste statistiken har vårdköerna till mun- och tandvården förkortats. I oktober 2007 kunde 74 procent av hälsovårdscentralerna erbjuda vård inom loppet av sex månader då 70 procent av hälsovårdscentralerna lyckades med detta i mars förra året. Uppgifterna baserar sig på en förfrågning som gjordes av Stakes och social- och hälsovårdsministeriet i oktober 2007. På förfrågningen svarade 211 hälsovårdscentraler och informationen gäller 98 procent av befolkningen samt 90 procent av hälsovårdscentralerna.

Vid 90 procent av hälsovårdscentralerna värderas patientens vårdbehov omedelbart, vilket är det bästa resultatet hittills. För tio procent av hälsovårdscentralerna är det fortfarande problematiskt att garantera vård inom sex månader. Svårast är situationen vid hälsovårdscentralerna i Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Köerna i Helsingfors och Åbo förkortades klart

I oktober 2007 hade 17 700 finländare köat till tandvården i över sex månader, ett halvt år tidigare låg samma siffra på 25 300. Köerna vid hälsovårdscentralerna i Helsingfors och Åbo förkortades med sammanlagt över 10 000 personer. Situationen har förbättrats i HNS och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och förvärrats vid sjukvårdsdistrikten i Birkaland och Vasa.
Situationen är mest alarmerande i Kymmenedalens, Birkalands och Norra Karelens sjukvårdsdistrikt. De flesta av hälsovårdscentralerna där patienterna är tvungna att köa i över sex månader finns i Birkalands sjukvårdsdistrikt. Även om andelen personer som måste köa i över ett halvt år håller på att sjunka är vårdköerna för långa i många områden. På grund av detta bör kommunerna omedelbart satsa på att avveckla köerna för att förverkliga vårdgarantin.

Personalbristen försvårar förverkligandet av vårdgarantin

Det finns fortfarande stora brister i hur söndagsjouren inom mun- och tandvården arrangeras och personalbristen försvårar förverkligandet av vårdgarantin vid nästan 60 procent av hälsovårdscentralerna. Situationen i oktober 2007 var nästan den samma som i de två föregående utredningarna. Samtidigt verkar andelen tandläkare vid hälsovårdscentralerna ha minskat jämfört med oktober 2006.

Även om andelen tandhygienister har ökat klart sedan vårdgarantin trädde i kraft meddelar knappt en fjärdedel av hälsovårdscentralerna att bristen på tandhygienister också försvårar förverkligandet av vårdgarantin. Brist på tandskötare är det vid 13 procent av hälsovårdscentralerna. Personalbristen är värst vid de stora hälsovårdscentralerna. Enbart en fjärdedel av finländarna bor i ett sådant hälsocentralsområde där personalbristen inte påverkar förverkligandet av vårdgarantin.

Vårdgarantin har varit i kraft sedan mars 2005 och förverkligandet av vårdgarantin granskas två gånger i året med hjälp av förfrågningar som skickas till hälsovårdscentralerna. Mer information finns på social- och hälsovårdsministeriets webbsida: Statistik (på finska)

För mer information:
utvecklingschef Anne Nordblad, SHM, tfn (09) 160 73240,
planerare Anna Heino, Stakes, tfn (09) 3967 2177.

Tillbaka till toppen