Hoppa till innehåll
Media

Vårdgarantin inom vuxenpsykiatrin förverkligas i nästan hela landet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2007 10.20
Pressmeddelande -

Patienterna får psykiatriskt vård inom tidsgränsen för vårdgarantin i nästan alla sjukvårdsdistrikt. Det visar en förfrågning om vuxenpsykiatriska specialsjukvården som har gjorts på uppdrag av Stakes och social- och hälsovårdsministeriet.

Endast vid sjukvårdsdistrikten i Helsingfors och Nyland, Norra Savolax och Norra Österbotten fick patienter inte psykiatrisk vård inom loppet av sex månader. Även i dess sjukvårdsdistrikt, med undantag av Helsingfors, var det fråga om exceptionella fall då patienterna fick vård först efter utsatt tid. Vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt köar de som behöver neuropsykiatrisk undersökning, de som lider av ätstörningar och de som är opioidberoende längst för att få vård.

Även om vårdgarantin till stora delar förverkligas som den skall förmedlas en oro om resurserna för den psykiatriska vården i sjukvårdsdistriktens svar. Det handlar framförallt om bristen på läkare och förmågan att ge kvalitativ vård. Åtta sjukvårdsdistrikt meddelade att läkarbristen märkbart begränsar förverkligandet och utvecklandet av vården.

Svårt att skilja mellan brådskande och icke-brådskande vård

Vid sju sjukvårdsdistrikt utvärderas vårdbehovet för alla patienter inom tidsfristen på tre veckor. Vid tolv sjukvårdsdistrikt överskrids den utsatta tiden endast i enskilda fall. I medeltal utvärderas vårdbehovet inom loppet av åtta dagar. Utvärderingskriterierna för icke-brådskande vård används i stor utsträckning endast vid tre sjukvårdsdistrikt.

”Vårdgarantin inom vuxenpsykiatrin verkar förverkligas ganska bra men det är svårt att utvärdera brådskande och icke-brådskande vård då det gäller psykiatrisk vård. Hur länge kan en patient som lider av depression och schizofreni vänta på vård?”, frågar omsorgsminister Paula Risikko.

Vårdgarantin som trädde i kraft i mars 2005 förutsätter att man inom specialsjukvården inleder utvärdering av vårdbehovet senast tre veckor efter att en remiss har kommit fram. Senast sex månader efter att vårdbehovet har utvärderats måste patienten få vård. Förverkligandet av vårdgarantin uppföljs inom olika specialområden. Stakes publicerar på tisdag statistik om hur vårdgarantin har förverkligats inom hela specialsjukvården.

För mer information: docent i psykiatri Timo Tuori, Stakes, tfn 040 511 3103, [email protected]

Tillbaka till toppen