Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vårdare förordnas fortfarande till patientsäkerhetsarbete

Social- och hälsovårdsministeriet
19.11.2007 11.15
Pressmeddelande -

Förlikningsnämnden har fått till stånd ett enhälligt medlingsbud i arbetskonflikten inom hälsovården. Parterna bestämmer i dag om de godkänner budet. Länsstyrelserna fortsätter dela ut inkallelsebrev och förordna vårdare till patientsäkerhetsarbete tills konflikten är avgjord.

Sjukvårdsdistrikten har meddelat att de behöver omkring 2 400 yrkeskunniga personer till patientsäkerhetsarbete, ifall arbetskonflikten börjar den 20 november. Enligt nuvarande uppskattningar hinner länsstyrelserna förordna omkring 75 procent av personerna till patientsäkerhetsarbete före en eventuell arbetskonflikt bryter ut. Ifall parterna godkänner medlingsbudet avbryts förordnandet och patientsäkerhetslagen tillämpas inte längre.

För mer information: biträdande avdelningschef Marja-Liisa Partanen, tfn (09) 160 73804, 050 559 9169, regeringsråd Pekka Järvinen, tfn (09) 160 73800, 050 563 8347, överläkare Tom Silfvast, tfn (09) 160 74131, 050 4141 485 (svenskspråkiga förfrågningar)

Tillbaka till toppen