Hoppa till innehåll
Media

Väntetiderna till specialiserad sjukvård betydligt kortare

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2007 7.30
Pressmeddelande -

I januari 2007 väntar endast 7 332 patienter på specialiserad sjukvård då motsvarande siffra i maj 2006 var cirka 12 000 personer. Kön har så gott som halverats på ett halvt år. Social- och hälsovårdsministeriet har för fjärde gången utrett tillgången till specialiserad sjukvård.

Stora skillnader förekommer dock mellan sjukvårdsdistrikten. Snabbast har vårdköerna förkortats i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Antalet patienter som väntat på vård i över ett halvt år minskade på fyra månader med nästan 2 000 patienter. I Egentliga Finlands och Päijät Häme sjukvårdsdistrikt har utvecklingen gått långsammare eller stannat upp. Antalet patienter som väntat på vård i över ett halvt år är i proportion till folkmängden störst i Birkalands, Norra Savolax och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Totalt sett har utvecklingen varit god under den senare hälften av år 2006. Över sex månader långa vårdköer finns fortfarande inom ortopedin, handkirurgin och plastikkirurgin. Vårdköerna inom hörselvården har däremot avvecklats, med undantag för Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Inom barn- och ungdomspsykiatrin har vården kunnat inledas inom de föreskrivna tre månaderna i så gott som alla sjukvårdsdistrikt, med undantag för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Ytterligare information:
Medicinalrådet Jouko Isolauri, tfn 09-160 741 94, 050 516 06 24 (specialiserad sjukvård)
Medicinalrådet Sakari Lankinen, tfn 09- 741 31, 050 383 06 58 (barn- och ungdomspsykiatri)

Tillbaka till toppen