Hoppa till innehåll
Media

Kvaliteten i boendeservicen för äldre stärks genom 25 åtgärder

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2019 9.14 | Publicerad på svenska 6.2.2019 kl. 15.26
Pressmeddelande 20/2019

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko, omvårdnadsföretag, fackförbund, organisationer, kom-munernas representanter och tillsynsmyndigheter samlades den 1 februari för att förhandla om en för-bättring av kvaliteten i boendeservicen för äldre. Arbetsmötet resulterade i 25 åtgärder som samtliga del-tagande organisationer har förbundit sig att genomföra.

”Att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen är ett gemensamt mål. Samtliga åtgärder gäller såväl offentliga som privata omvårdnadstjänster. Listan över åtgärder är framför allt ett moraliskt åtagande för att garantera vård med hög kvalitet”, konstaterar minister Saarikko.

Undertecknarna av listan över åtgärder förbinder sig att till exempel få slut på fenomenet med spökvårdare genom att sanningsenligt ange antalet vårdare i enkäter och tillsynssituationer. I fråga om personaldimen-sionering ska den nuvarande kvalitetsrekommendationen iakttas, som har som mål att säkerställa verkningsfulla tjänster för äldre. En punkt som uppmuntrar personalen att rapportera om missförhållanden fogas till personalens arbetsavtal. Tillsynsmyndighetens resurser ska stärkas snabbt.

Parter som deltog i arbetsmötet och har förbundit sig till åtgärderna:

 • Social- och hälsovårdsministeriet
 • Regionförvaltningsverket
 • Attendo
 • Esperi Care
 • Hyvinvointialan Liitto ry
 • Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf
 • Mehiläinen Oy
 • Minnesförbundet rf
 • Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf
 • Tehy rf
 • Institutet för hälsa och välfärd THL
 • Terveys- ja Sosiaalialan yrittäjät – TESO ry
 • Finansministeriet, budgetavdelningen
 • Finansministeriet, kommun- och regionförvaltningsavdelningen
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
 • Centralförbundet för De Gamlas Väl rf

Bakgrunden till arbetsmötet är den livliga offentliga debatt som förts om boendeservicen för äldre och tjänsternas kvalitet.

Ytterligare information

Satu Mäki-Lassila, minister Saarikkos specialmedarbetare, tfn 050 505 9537

Tillbaka till toppen