Hoppa till innehåll
Media

Vakuutusyhtiöiden hallintoon Solvenssi II -direktiivin edellyttämiä muutoksia

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 8.8.2013 10.24
Tiedote -

Vakuutusyhtiöiden hallinnosta ehdotetaan säädettäväksi entistä kattavammin lain tasolla. Vakuutusyhtiölakiin lisättäisiin säännökset muun muassa vakuutusyhtiöiden sisäisestä tarkastuksesta, aktuaaritoiminnosta, riskienhallinnasta ja palkitsemisesta. Esimerkiksi palkitsemisjärjestelmän olisi oltava sopusoinnussa yhtiön liiketoiminnan, strategian ja tavoitteiden kanssa eikä se saisi kannustaa riskinottoon. Muutosten tavoitteena on parantaa vakuutusyhtiöiden vakautta ja riskienhallintaa.

Vakuutusyhtiöiden hallintojärjestelmän muutokset perustuvat vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskevaan EU:n Solvenssi II -direktiiviin, jonka voimaantulo on viivästynyt. Hallintoa koskevat säännökset vietäisiin Suomen lainsäädäntöön etukäteen.

Samalla toteutettaisiin finanssikonglomeraattidirektiivin muutosdirektiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset, jotka koskevat muun muassa valvonnan helpottamista yritysryhmittymissä, jotka harjoittavat sekä pankki- että vakuutustoimintaa. Lisäksi vakuutusmatemaatikon (SHV-matemaatikko) tutkinto olisi jatkossa tutkinnon suorittajalle maksullinen. Maksun suuruudesta päätetään myöhemmin erikseen. Vakuutusmatemaatikon kelpoisuuden vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunnan esityksestä.

Koko Solvenssi II -direktiivin arvioidaan tulevan sovellettavaksi vuoden 2016 alusta, ja sen toimeenpanosta säädetään erikseen. Solvenssi II -direktiivi ei koske työeläkevakuutusyhtiöitä, joten niiden hallintosäännöksiä on tarkoitus muuttaa erikseen.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 8. elokuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014 lukuun ottamatta finanssikonglomeraattidirektiiviin liittyviä säännöksiä, jotka tulisivat voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Virva Walo, p. 02951 63425, [email protected]

 Muualla verkossa

Solvenssi II -direktiivvin kansallinen voimaansaattaminen

Tillbaka till toppen