Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Uusi toimenpidepaketti Somlan käsittelyaikojen nopeuttamiseksi

Social- och hälsovårdsministeriet
11.2.2010 10.24
Tiedote -

Kansalaisen oikeusturvaan kuuluvan toimivan muutoksenhakujärjestelmän takaamiseksi Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyaikoja nopeutetaan. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu laaja toimenpidepaketti, jotta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan (Somlan) käsittelyajat saadaan lyhenemään.

Ministeriö pitää muutoksenhakuoikeuden turvaamista ensisijaisen tärkeänä. Siksi Somlaan tulevien valitusten käsittelyä tehostetaan. Lainsäädäntöä selkeytetään ja valitusten käsittelyprosesseja kehitetään. Kansalaisten muutoksenhakuoikeus pidetään nykyisellään.

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää välttämättömänä, että Somlan voimavaroja lisätään edelleen käsittelyruuhkan purkamiseksi.

Virheellisten päätösten oikaisumenettelyä on tarkoitus laajentaa sosiaaliturvan uudistamista pohtineen Sata-komitean ehdotusten mukaisesti. Kansaneläkelaitos voisi korjata ilmeiset virheet nykyistä yksinkertaisemmin. Näin vähennetään KELAsta Somlaan tulevia niin sanottuja poistohakemuksia 800 kappaleella vuodessa. Sata-komitean ehdotusten mukaisesti myös lainsäädännössä olevia perhe- ja tulokäsitteitä on tarkoitus selkeyttää.

Päällekkäisyyksiä työeläkeasioiden ja sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntien välillä vähennetään siirtämällä kansaneläkelain mukaiset työkyvyttömyyseläkeoikeutta koskevat valitusasiat työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Vireillä on asiaa koskeva lainmuutoshanke. Muutos vähentäisi Somlassa käsiteltävien asioiden määrää noin 3 000 asialla vuodessa.

Somlan työprosessit selvitetään tämän vuoden aikana samaan aikaan  Kansaneläkelaitoksen työprosessien kanssa. Selvityksen toteuttaa ulkopuolinen arvioija. Tällä pyritään viiveiden ja solmukohtien poistoon. Virkatyönä selvitetään, onko olemassa muita lainmuutostarpeita, joilla prosessia voidaan selkiyttää. Tavoitteena on käsittelyn nopeuttaminen. Myös Somlan sähköisen asianhallintajärjestelmän ja sähköisten yhteyksien kehittämistä jatketaan eri työvaiheiden sujuvoittamiseksi.

Useita toimenpiteitä on jo toteutettu Somlan käsittelyaikojen lyhentämiseksi. Viime vuonna Somla on käsitellyt valituksia 30 prosenttia enemmän aiempaan verrattuna. Henkilöstöresurssien lisäämisen ohella valitusten käsittelyprosesseja on kevennetty lainsäädäntötoimin ja työskentelytapoja kehitetty. Lautakunta on myös saanut uuden johdon viime vuonna. Somlaan tulee vuosittain noin 22 000 valitusta, jotka koskevat Kansaneläkelaitoksen päätöksiä. 

Lisätietojaylijohtaja Outi Antila, STM, p. (09) 160 73864
johtaja Heli Backman, STM, p. (09) 160 73918
puheenjohtaja Silja Romo, Somla, p. (09) 160 73323

Muualla verkossa

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

Tillbaka till toppen