Hoppa till innehåll
Media

Utveckling av pandemiberedskapen temat för EU:s hälsoministermöte

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2020 13.01 | Publicerad på svenska 16.7.2020 kl. 10.36
Pressmeddelande

EU:s hälsoministrar diskuterar vid sin informella videokonferens torsdagen den 16 juli effektivare beredskap för smittsamma sjukdomar samt lärdomarna som man fått i och med coronaviruspandemin. Finland representeras vid mötet av statssekreterare Saila Ruuth.

Internationellt samarbete avgörande i bekämpningen av smittsamma sjukdomar

Coronaviruspandemin har visat hur viktigt det är med internationell samordning och internationellt samarbete i bekämpningen av smittsamma sjukdomar. I fortsättningen ska man se till att medlemsstaterna och EU är bättre förberedda och fortsätter att agera så effektivt som möjligt i pandemisituationer.

Därför föreslår Tyskland, som är ordförande i Europeiska unionens råd, att verksamhetsförutsättningarna för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) tryggas och att dess mandat stärks. Finland stöder det här initiativet. ECDC är den ledande oberoende producenten av anvisningar som baserar sig forskning och på riskbedömningar i Europa.

Under den pågående pandemin har medlemsländerna, inklusive Finland, stött sig på ECDC:s evidensbaserade sammanfattningar, prognoser och rekommendationer. 

Säkerställande av tillgången till läkemedel i EU

Coronaviruspandemin ledde till störningar i tillgången på läkemedel och den ökade efterfrågan på vissa läkemedel på kort sikt ökade risken för störningar. Den globala pandemin har visat att EU är beroende av läkemedelsråvaror och slutprodukter från tredjeländer. 

Därför föreslår EU:s ordförandeland Tyskland att en av prioriteringarna i EU:s läkemedelsstrategi ska vara att säkerställa tillgången till läkemedel i EU. Finland anser det vara viktigt att man i den kommande EU-läkemedelsstrategin också beaktar beredskapen inför kommande kriser. Vi behöver en uppdaterad och öppen uppföljning av efterfrågan på och utbudet av läkemedel, så att vi kan säkerställa tillgången till läkemedel i alla situationer. 

Ytterligare information

Veli-Mikko Niemi, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, +358 295 163 425
    


    


 

Tillbaka till toppen