Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utslagningen bland barn och unga minskas genom samarbete

Social- och hälsovårdsministeriet
14.6.2012 6.03
Pressmeddelande -

För att allt bättre kunna ingripa i utslagningen bland barn och unga behövs ett intensivare regionalt samarbete och välorganiserade samlade tjänster.  På seminariet Hyvät eväät elämälle (God vägkost för livet), som social- och hälsovårdsministeriet ordnade i Helsingfors den 14 juni, konstaterades att regeringen stöder kommunernas insatser genom sitt åtgärdsprogram för att minska utslagning.

"Utslagning kan förebyggas genom att stöda föräldraskapet i barnfamiljerna och genom att minska arbetslösheten och fattigdomen. Det är särskilt viktigt att främja de ungas tillgång till utbildning och deras inträde på arbetsmarknaden, att underlätta de arbetslösas möjligheter att ta emot arbete och att minska socialbidragsberoendet som går i arv", konstaterade social- och hälsovårdsminister Paula Risikko.

I början av året höjde regeringen grunddagpenningen enligt utkomstskyddet för arbetslösa, arbetsmarknadsstödet, utkomststödets grunddel och stödet till ensamförsörjare. "Det ekonomiska stödet utgör endast ett instrument bland många. Allas insatser behövs - både mina och dina. Det behövs såväl offentliga och privata aktörer som aktörer inom den tredje sektorn", konstaterade minister Risikko.

Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson betonade betydelsen av de förebyggande tjänsterna och tjänsterna med låg tröskel när det gäller att minska utslagningen.

"Kommunerna måste ta fram nya verksamhetskoncept och minnas också de goda stödtjänster som fanns tidigare. Familjehjälp i hemmen upplevdes i tiderna som ett synnerligen effektivt, utslagningsförebyggande stöd. Det finns plats för sådan hjälp också i det nuvarande servicesystemet. Förebyggandet av utslagning utgår från grundläggande faktorer: välbefinnande i barndomen, utbildning och deltagande hobbyer samt upptäckande av de egna starka sidorna. Rättidig hjälp av familjer i trångmål medför betydande mänsklig och även ekonomisk nytta", konstaterade minister Guzenina-Richardson.

 Minister Guzenina-Richardson framhävde vikten av att beakta hela familjen vid förebyggandet av utslagning bland barn och unga. "En familj som har lämnats ensam för att brottas med sina problem är mänskligt och ekonomiskt en ohållbar ekvation. Höjningen av utkomststödet för ensamförsörjare, som genomfördes i början av året, utgör en viktig hjälp för många familjer. Härnäst bereds nya alternativ för att få arbete och familj att gå ihop och kommunerna stöds i utvecklingen av sina familjetjänster genom finansiering via Kaste-programmet", konstaterade minister Guzenina-Richardson.

På seminariet hölls anföranden av republikens president Sauli Niinistö och av ministrarna med ansvar för åtgärdsprogrammet, dvs. social- och hälsovårdsminister Paula Risikko, omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson, arbetsminister Lauri Ihalainen, undervisningsminister Jukka Gustafsson, kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki och justitieminister Anna-Maja Henriksson. Dessutom hölls anföranden av olika experter och organisationer.

 Förebyggandet av fattigdom, ojämlikhet och utslagning är ett av de tre prioritetsområdena i regeringsprogrammet 2011-2015. Regeringen har sammanfört reformerna i ett åtgärdsprogram som förutsätter insatser från och samarbete mellan flera förvaltningsområden. Social- och hälsovårdsministeriet samordnar verkställandet av programmet.

 Var tionde person under 25 år får ingen utbildning. Cirka hälften av föräldrarna till barn som inte får utbildning eller funnitsin väg till arbetslivet lider likaså av utanförskap eller är arbetslösa. Finland hade sammanlagt cirka 51 300 utslagna 15-29-åringar år 2010 (EVA-analys 19/12). Detta motsvarar cirka fem procent av alla ungdomar i åldersintervallet. Var tredje är bestående utslagen.

  Ytterligare information

samordnare för åtgärdsprogrammet, finansrådet Marja-Liisa Parjanne, tfn 0295 163 112


På vår webbplats

Åtgärdsprogram för att minska utslagning, fattigdom och hälsoproblem

Tilastotietoa lasten ja nuorten syrjäytymisestä


På andra webbplatser

Minister Henriksson: Skolavhopp är nära förknippat med brottslighet (Justitieministeriets pressmeddelande 14.6.2012)

Minister Gustafsson: Alla unga har rätt till delaktighet (Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 14.6.2012)

Tillbaka till toppen