Hoppa till innehåll
Media

Utlysning av statsunderstöd för projekt som främjar psykisk hälsa och arbetslivsinriktad rehabilitering, IPS – individanpassat stöd till arbete

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.8.2022 13.55
Pressmeddelande

De projekt som beviljas understöd ska ha som mål att främja att personer med psykiska störningar och personer i psykisk rehabilitering kommer ut på arbetsmarknaden och kan fortsätta arbeta eller kan återvända till arbetsmarknaden. Ansökningstiden för det kompletterande understödet går ut den 26 augusti 2022 kl. 16.15.

Social- och hälsovårdsministeriet har öppnat en kompletterande utlysning av statsunderstöd i samband med genomförandet av den nationella mentalvårdsstrategin. Syftet är att stödja välfärdsområdenas genomförande av IPS-modellen för mentalvårdstjänsterna för rehabilitering. Beloppet av det statsunderstöd som kan sökas uppgår till sammanlagt cirka 1,1 miljon euro, och understödet kan sökas av de aktörer som beviljades statsunderstöd för genomförandet av modellen år 2020 eller 2021.   Understödet får användas under perioden 1.1.2023 – 30.6.2023.

IPS-modellen för individanpassat stöd till arbete (Sijoita ja valmenna) ingår i den nationella mentalvårdsstrategin. IPS-modellen handlar om evidensbaserad arbetsträning som genomförs genom stödd sysselsättning och som en tjänst inom den psykiatriska vården och rehabiliteringen. IPS-modellen har gett goda resultat när det gäller sysselsättningen, i synnerhet för personer med svåra psykiska störningar. 


Mer information 

Mikko Hytönen, specialsakkunnig, [email protected], tfn +358 295 163 084


Frågor om ansökningar besvaras vid Institutet för hälsa och välfärd av  
projektchef Helka Raivio, [email protected], tfn +358 295 247183

Tillbaka till toppen