Hoppa till innehåll
Media

Underhållsbidrag och underhållsstöd höjs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2008 12.20
Pressmeddelande -

Underhållsbidrag och -stöd stiger med fem procent från och med ingången av nästa år. Underhållsstödet till fullt belopp stiger till 136,41 euro. Underhållsstödet är nu 129,91 euro och det höjdes senast vid ingången av 2007. Höjningen baseras på levnadskostnadsindex som har stigit från förra året. Stödnivåerna justeras varje år i november.

Det uppskattas att det finns under 100 0000 underhållsstödtagare nästa år. Kostnaderna för underhållsstödet uppskattas att stiga på grund av höjningen år 2009 med 7,735 miljoner euro. Uppgifter som hänför sig till utbetalning av underhållsstöd förflyttas från kommunerna till Folkpensionsanstalten vid ingången av april nästa år. Ändringen är förknippad med kommun- och servicestrukturreformen.

Förhöjningen i enlighet med levnadskostnadsindex gäller bland andra underhållsbidrag för barn, underhållsbidrag som avses i lagen om socialhjälp och underhållsbidrag som utbetalas som skadeersättning.

Ytterligare uppgifter:

överinspektör Hanna Kiiskinen, tfn (09) 160 73217 eller 050 430 2379

e-postadress: [email protected]

Tillbaka till toppen