Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar av arbetslöshetsförsäkringspremier

Social- och hälsovårdsministeriet
5.12.2018 12.16
Pressmeddelande 196/2018

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är nästa år 1,5 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,5 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 086 500 euro. För den överskjutande delen av lönebeloppet är premien 2,05 procent av lönen.

Nästa år är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,78 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare 0,50 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk är 0,50 procent av den lön som betalas av affärsverket för affärsverksamhet, om lönebeloppet är högst 2 086 500 euro. För den överskjutande delen av lönebeloppet är premien 1,16 procent.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet är 0,50 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 086 500 euro. För den överskjutande delen av lönebeloppet är premien 1,38 procent.

Dessutom ändras den arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt som ska redovisas till grundskyddet så att det belopp som ska redovisas uppgår till högst utgiften för grunddagpenningen.

Republikens president stadfäste lagen den 5 december. Lagen träder i kraft den 1 januari 2019.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna bestäms för ett kalenderår i sänder.

Ytterligare information

Marko Leimio, regeringssekreterare, tfn 0295 163564, [email protected]

Tillbaka till toppen