Hoppa till innehåll
Media

Olycksfall i arbetet kan förebyggas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2018 11.36 | Publicerad på svenska 6.4.2018 kl. 9.35
Kolumn

Under början av året har arbetarskydd varit ett regelbundet tema i medierna, eftersom det dessvärre har inträffat många olycksfall i arbetet med dödlig utgång under de senaste veckorna. Förebyggande av olycksfall i arbetet betraktas som ett viktigt utslag av arbetarskydd. Därför beskriver organisationer ofta säkerhetsnivån genom olycksfallsfrekvens – ju lägre olycksfallsfrekvens desto högre säkerhetsnivå.

Olycksfall i arbetet utgör endast en liten del av arbetarskyddet. Det är på så vis utmärkande för läget att flest arbetstagare lämnar arbetslivet i förtid på grund av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och av psykiska skäl. Andelen personer som lämnar arbetslivet i förtid på grund av olycksfall i arbetet är betydligt mindre. Är det överdrivet att satsa på att minska antalet olycksfall i arbetet?

Frågan kan granskas på många olika sätt. Olycksfall är alltid förknippade med en mänsklig dimension. I värsta fall kan olycksfall orsaka bestående skador eller till och med leda till död. Bestående skador och smärtor kan inte lämnas på arbetsplatsen, utan de följer med och påverkar arbetsförmågan och funktionsförmågan i både arbetet och hemmet. De påverkar inte enbart den som har drabbats av ett olycksfall utan också dennes närstående krets både i arbetet och på fritiden.

I Finland har antalet olycksfall i arbetet med dödlig utgång minskat med mer än hälften under de senaste tjugo åren. Under de senaste åren har antalet olycksfall med dödlig utgång varit kring trettio och ungefär en tredjedel av dessa har inträffat på arbetsresor. Det totala antalet olycksfall i arbetet per år är cirka 120 000 av vilka cirka 100 000 inträffar på arbetsplatser.

Olycksfall har också ett högt pris. Social- och hälsovårdsministeriet har beräknat att kostnaden för förlorad arbetsinsats på grund av olycksfall i arbetet är 2–2,5 miljarder euro per år. Alltså rätt mycket!

Olycksfall kan förebyggas. Vi har goda exempel på detta särskilt från företagsvärlden, med början i branscher med höga olycksfallsrisker. Det är viktigt med ledning och vilja att förbättra verksamheten. Säkerhetsfrågor är sällan affärshemligheter och inte heller något annat som organisationer inte vill dela – säkerhetsorienterade organisationer förutsätter tvärtom att deras samarbetspartner också ska följa deras rutiner. Ett förtjänstfullt arbete för arbetarskydd utförs också av arbetsmarknadsorganisationerna, arbetarskyddsmyndigheterna och andra organisationer och nätverk som sprider god praxis, såsom forumet ”Nolla Tapaturmaa”. Jag känner inte till några organisationer som efter att ha förbättrat arbetarskyddet har återgått till ”det tidigare”, dvs. konstaterat att förbättringen av skyddet har varit onödig.

Varför ska organisationer satsa på att förebygga olycksfall? Enligt min erfarenhet har säkra arbetsplatser en bra ledning, en tydlig ansvarsfördelning och tydliga sätt att arbeta. Dessutom är deras verksamhet planerad och framsynt. Jag har därför kallat olycksfallsfrekvensen ”klåparindex”. Tillspetsat kan vi säga att om en arbetsplats inte lyckas skydda personalen mot olika risker, hur kan den då utföra arbetet på det mest produktiva sättet? Vi kan också fråga ur en beställarorganisations synvinkel varför denna skulle vilja att en klåpande aktör kommer och orsakar skada på organisationens verksamhet.

Olycksfall är ett viktigt element i arbetarskyddet och har en stor mänsklig och ekonomisk betydelse. Därför bör olycksfall förebyggas på alla möjliga sätt.

Raimo Antila

avdelningschef för avdelningen för arbete och jämställdhet

Tillbaka till toppen