Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Vaccinationstäckningen kan förbättras genom att utveckla servicesystemet och lagstiftningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2019 9.00 | Publicerad på svenska 15.5.2019 kl. 9.49
Pressmeddelande 64/2019

Vaccinationstäckningen i Finland kan förbättras bland annat genom att trygga rådgivningsbyråerna och skolhälsovården tillräckliga personalresurser. Detta anser en arbetsgrupp som utrett hur vaccinationsverksamheten kan utvecklas. Arbetsgruppen föreslår inga tvångsåtgärder för att öka vaccinationstäckningen.

Enligt arbetsgruppen ska vaccinationsdoser som saknas kunna ges till barn mer flexibelt än i dag. Därför kunde det övervägas att rådgivningsbyråernas öppettider utvidgas till kvällar och veckoslut så att alla familjer har möjlighet att få mottagningstider. Hälsovårdarna och läkarna ska också ha tillräckligt med tid att diskutera med föräldrar som ställer sig skeptiska till vaccinationer.

Vuxna ska kunna kan få en vaccinationstid inom primärhälsovården utan dröjsmål.

Den lagstiftning som gäller barns och vårdnadshavares rättigheter bör enligt arbetsgruppen preciseras med beaktande av barnets bästa och skyldigheten att skydda barnets liv och hälsa. Konflikter kan uppstå speciellt i sådana situationer där föräldrarna har olika åsikter om barnets vaccinationer.

Arbetsgruppen anser att beredningen av lagstiftning om alternativ vård och behandling bör inledas utan dröjsmål.

Automatiska sms-påminnelser om vaccinationer som saknas

Arbetsgruppen föreslår att patientdatasystemet utvecklas så att ett varningssystem om brister i vaccinationsskyddet utformas på riksnivå. Systemet kunde till exempel skicka automatiska sms-påminnelser om vaccinationer som saknas. Mina Kanta-sidor ska utvecklas så att man via den enkelt själv kan kontrollera sitt vaccinationsskydd. 

Arbetsgruppen föreslår att uppföljningen av vaccinationstäckningen bland befolkningen effektiviseras så att denna information bättre än för närvarande kan utnyttjas på lokal nivå.

Förutom utvecklandet av servicesystemet och lagstiftningen föreslår arbetsgruppen att det ska informeras och undervisas mer  om vaccinationer i den grundläggande utbildningen och i utbildningen på andra stadiet. Mer information om vaccinationer och vaccinering ska tas in i grundutbildningen och fortbildningen av alla som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Förtroendet för vaccinationer ska ökas genom effektiv kommunikation

Med hjälp av vaccinationer har många sjukdomar i praktiken utrotats, vilket har lett till att kunskapen och insikten om behovet av vaccinationer och sjukdomarnas skadlighet har försvagats. Därför föreslår arbetsgruppen att det ska ges mer och tydligare information till hela befolkningen om vilka sjukdomar som kan förebyggas med vaccinationer, deras symptom och eventuella komplikationer. I kommunikationen ska man dessutom beakta olika befolknings- och språkgrupper.

Arbetsgruppen föreslår att det riktas mer finansiering till forskning om vilka faktorer som påverkar vaccinationstäckningen och förtroendet för vaccinationer.

Ordförande för arbetsgruppen var direktör Kari Ilmonen från social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information:

Kari Ilmonen, direktör, tfn 02951 63299

Anni Virolainen-Julkunen, medicinalråd, tfn 02951 63324

Taneli Puumalainen, överläkare, tfn 02952 46080

Tillbaka till toppen