Hoppa till innehåll
Media

Arbetsrelaterad cancer ska bekämpas genom europeiskt samarbete

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2019 12.10
Pressmeddelande

Experter från flera europeiska länder och organisationer samlades i Helsingfors för att diskutera hur man tillsammans kan intensifiera bekämpningen av arbetsrelaterad cancer. Samarbetet förstärks ytterligare genom en förlängning av kampanjen Roadmap on Carcinogens, vars syfte är att öka medvetenheten om och minska exponeringen för cancerframkallande ämnen. En överenskommelse om att förlänga kampanjen undertecknades i Helsingfors den 28 november 2019.

Konferensen Roadmap on Carcinogens är ett av de officiella mötena under Finlands EU-ordförandeskap.

Gemensamma bindande gränsvärden eftersträvas

I Europa insjuknar årligen cirka 120 000 arbetstagare i arbetsrelaterad cancer och 80 000 dör i den. Arbetsrelaterad cancer orsakar över hälften av alla arbetsmiljörelaterade dödsfall.

”Siffrorna är alarmerande. Exponeringen för cancerframkallande ämnen måste förebyggas effektivare. Att sprida mer kunskap om cancerframkallande ämnen och om hur de kan bekämpas och hanteras är redan ett viktigt steg framåt. Därför är Roadmap on Carcinogens en ytterst viktig kommunikationskampanj. Både arbetsgivare och arbetstagare behöver information”, sade social - och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen när hon öppnade konferensen den 27 november.

Man vill begränsa exponering för cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön genom att fastställa bindande gränsvärden som måste iakttas på arbetsplatserna. Europeiska kommissionen håller på att uppdatera det så kallade cancerdirektivet genom fyra separata förslag till direktiv. Tre av de direktiv som ingår i uppdateringen är redan färdiga och håller på att genomföras nationellt. Kommissionen bereder det fjärde direktivförslaget och torde lägga fram det i början av 2020.

Finland ger nu över stafettpinnen till Tyskland, som fortsätter kampanjen Roadmap on Carcinogens till utgången av 2020.

Vid konferensen berättade generaldirektören för Europeiska arbetsmiljöbyrån Christa Sedlatschek om cancerrisker på arbetsplatserna. Hon menade att det utöver information fortsatt behövs bättre riskbedömning på arbetsplatserna. Praktiska verktyg, god praxis och goda exempel gör det lättare att bli av med de allra farligaste ämnena och ersätta dem med ämnen som är mindre skadliga.

Se videoinspelning av mötet

En videoinspelning av Roadmap on Carcinogens-mötet kan ses via länken nedan.

Ytterligare information

Riitta Sauni, medicinalråd, tfn 0295 163 147, [email protected]

Tillbaka till toppen