Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Työmarkkinatuen puolison tuloja koskeva vähennys muuttuu

Social- och hälsovårdsministeriet
4.12.2003 12.43
Tiedote 356/2003

Työmarkkinatukeen sovellettavaa tarveharkintaa lievennetään puolison tulojen osalta. Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon henkilön omat tulot kokonaan ja puolison tulot 536 euroa ylittävältä osalta kuukaudessa. Puolison tuloja koskeva vähennys nousee näin ollen 236 eurosta 536 euroon.Työmarkkinatuki rahoitetaan kokonaan valtion varoista. Tarveharkinnan vuoksi vähennettyä työmarkkinatukea maksettiin vuoden 2002 aikana 25 900 henkilölle. Yli 90 prosentissa vähennyksen perusteena oli puolison tulot. Puolison tulojen huomioon ottaminen työmarkkinatuessa on useammin vaikuttanut työmarkkinatuen piiriin kuuluvien naisten kuin miesten asemaan. Siksi muutos vaikuttaa ennen kaikkea naisten asemaan. Muutos tuo työmarkkinatuen piiriin noin 2000 uutta saajaa. Muutoksen kokonaisvaikutus lisää työmarkkinatuen menoja vuonna 2004 yhteensä 20 miljoonalla eurolla vuodessa. Asumistuen tarvetta muutos pienentää noin 0,8 miljoonaa euroa.Laki tulee voimaan 1.1.2004. Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 4. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Lisätietoja: hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti puh. 09 - 160 73174

Tillbaka till toppen