Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rätten för arbetspensionsbolagens dotterbolag att bygga bostäder med lån fortsätter

Social- och hälsovårdsministeriet
2.6.2016 13.38
Pressmeddelande 83/2016

Statsminister Juha Sipiläs regering fortsätter åtgärderna för att öka byggandet av hyresbostäder. Den temporära lag genom vilken arbetspensionsbolagens dotterbolag tillåts låna pengar för att bygga bostäder ska fortsätta gälla till utgången av 2022. Den nuvarande lagen är i kraft till utgången av 2017. Syftet med lagen är att öka produktionen av hyresbostäder.

Regeringen föreslog torsdagen den 2 juni att lagen gällande detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen på fredagen. Lagen träder i kraft den1 januari 2017.

Arbetspensionsförsäkringsbolagen ska i fortsättningen genomföra risk- och solvensbedömning

Arbetspensionsförsäkringsbolagen ska i fortsättningen genomföra en risk- och solvensbedömning och uppdatera den om riskerna förändras väsentligt. Risk- och solvensbedömningen kommer att vara en del av den strategiska planeringen och styrningen av pensionsanstaltens verksamhet.

Syftet med risk- och solvensbedömningen är att den ska utveckla pensionsanstalternas riskhantering och betjäna pensionsanstaltens styrelse och operativa ledning i ledningen av pensionsanstalten. Bedömningen ska komplettera och delvis också ersätta den nuvarande regleringen i fråga om risker samt fungera som en sammanställning av pensionsanstaltens riskanalyser. De nya bestämmelserna gäller arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionsstiftelserna, pensionskassorna och Sjömanspensionskassan.

Ytterligare information:

Mikko Kuusela, övermatematiker, tfn 02951 63182, [email protected]
Inka Hassinen, regeringssekreterare, tfn 02951 63187, [email protected]

Tillbaka till toppen