Hoppa till innehåll
Media

Två nya läkemedel som ersätts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2005 13.00
Pressmeddelande -

Läkemedelsprisnämnden har godkänt att två nya läkemedelspreparat omfattas av specialersättning vid behandling av svåra och långvariga sjukdomar. Ändringen träder i kraft den 1 maj 2005.

NovoNorm, som innehåller den verksamma substansen repaglinid, omfattas av specialersättning vid behandling av diabetes.

Atacand, som innehåller den verksamma substansen kandesartan, omfattas av specialersättning vid behandling av kronisk hjärtinsufficiens.

Läkemedelsprisnämnden fattade beslut om specialersättning för dessa läkemedel den 18 mars.

Ytterligare information:
generalsekreterare, överprovisor Sinikka Rajaniemi, tfn 09-160 731 71
överprovisor Elina Asola, tfn 09-160 731 98

Tillbaka till toppen