Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Två nya läkemedel ersätts till hundra procent

Social- och hälsovårdsministeriet
20.4.2004 10.00
Pressmeddelande -

Läkemedelsprisnämnden har godkänt att två nya läkemedelspreparat för behandling av svåra och långvariga sjukdomar omfattas av specialersättning. Läkemedlen ersätts till 100 procent av det belopp som överstiger 5 euro per inköpstillfälle. Ändringen träder i kraft den 1 juni 2004.

Xeloda, som innehåller den verksamma substansen capesitabin, omfattas av specialersättning vid behandling av bröstcancer och sådana svåra tumörer, som inte särskilt nämns i statsrådets förordning och i vars behandling capesitabin konstaterats vara av betydelse.

Travatan, som innehåller den verksamma substansen travoprost, omfattas av specialersättning i fråga om patienter som beviljats rätt till specialersättning vid behandling av glaukom.

Läkemedelsprisnämnden fattade beslut om specialersättning för dessa läkemedel den 20 april. Förfarandet vid behandling av ansökningar om specialersättning för läkemedel ändrades vid årsskiftet så att läkemedelsprisnämnden, som verkar i samband med social- och hälsovårdsministeriet, beslutar förutom om ett skäligt partipris också om specialersättning för läkemedel. Hittills har statsrådet fattat beslut om specialersättning för läkemedel.

Ytterligare information:
generalsekreteraren, överprovisor Sinikka Rajaniemi, tfn (09) 160 731 71, 040 501 50 76
överprovisor Elina Asola, tfn (09) 160 731 98

Tillbaka till toppen