Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tulkkauspalvelun järjestämisvastuu siirretään kunnilta Kelalle

Social- och hälsovårdsministeriet
15.10.2009 10.48
Tiedote -

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun järjestämis- ja rahoitusvastuu esitetään siirrettäväksi kunnilta Kansaneläkelaitokselle. Siirrosta sovittiin osana kunta- ja palvelurakennehankkeen tehtäväsiirtoja. Siirto on hallinnollinen eikä sillä muuteta palvelun saantiin liittyviä oikeuksia.

Hallitus päätti torstaina 15. lokakuuta asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Kansaneläkelaitos järjestäisi tulkkauspalvelun ja palvelu olisi käyttäjälle maksutonta. Tulkkauspalveluun kuuluisi tulkkauksen järjestäminen ja siitä aiheutuvat välttämättömät oheiskustannukset sekä etätulkkauksessa tarvittavat välineet ja laitteet.

Oikeus tulkkauspalveluun olisi henkilöillä, joilla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja jotka vammansa vuoksi tarvitsevat tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. Lisäksi tulkkauspalvelun saamisen edellytys olisi, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointikeino.

Tulkkauspalvelun määrä pysyisi entisellään. Kuulonäkövammaisella henkilöllä olisi oikeus saada vähintään 360 ja kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä vähintään 180 tulkkaustuntia kalenterivuoden aikana. Tulkkauspalvelua voitaisiin järjestää lakiesityksessä oleviavähimmäismääriä enemmän, jos se olisi asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen perusteltua.

Kunnat olisivat jatkossakin vastuussa puhe- ja kuulovammaisten sekä kuulonäkövammaisten henkilöiden tarvitsemista muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja tukitoimista. Terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen vastuulla olisi edelleen muun muassa kommunikaatiotapojen opettaminen puhevammaisille henkilöille sekä tulkkauspalveluoikeuden hakemiseen liittyvien selvitysten laatiminen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. syyskuuta 2010.

Lisätietoja

Lakimies Jaana Huhta, puh. 09 160 74132
Neuvotteleva virkamies Aini Kimpimäki, puh. 09 160 74133Muualla palvelussamme

Tulkkipalvelut

Tillbaka till toppen