Hoppa till innehåll
Media

Tuberkulosvaccination av nyfödda upphör

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2006 8.20
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har ändrat förordningen om vaccinationer så att den allmänna BCG-vaccinationen av nyfödda upphör från och med den 1 september 2006.

Nyfödda med ökad risk för tuberkulos vaccineras fortfarande mot tuberkulos. Ett barn anses ha ökad risk för tuberkulos om någon familjemedlem är född i ett område med hög tuberkulosförekomst eller om tuberkulos har konstaterats hos familjemedlem. Av de cirka 57 000 barn som föds i Finland uppskattas 3 000 tillhöra riskgrupp.

Tuberkulos är en ovanlig sjukdom i Finland

Antalet nya tuberkulosfall har minskat kraftigt i Finland under de senaste 40 åren. Under de senaste 10 åren har antalet halverats. Samtidigt har risken för tuberkulos blivit extremt liten för barn som föds i Finland av föräldrar som är födda i Finland. År 2005 konstaterades i Finland 350 nya tuberkulosfall. Personer som insjuknat i tuberkulos är främst äldre personer som haft tuberkulos i unga år och hos vilka sjukdomen aktiverats på nytt.

Tuberkulos förekommer även hos personer som flyttat till Finland från länder med hög tuberkulosförekomst. Tuberkulos sprids inte lätt från en befolkningsgrupp till en annan. Ett bra exempel på detta är de övriga nordiska länderna där det hos invandrare konstaterats rikligt med nya tuberkulosfall. Trots det har fallen minskat hos den övriga befolkningen, även om man till exempel i Sverige upphörde med BCG-vaccinationen av nyfödda redan på 1970-talet.

Hälsovårdspersonalen får anvisningar om att identifiera barn som hör till riskgrupp

Nyfödda med ökad risk för tuberkulos vaccineras fortfarande. Folkhälsoinstitutet har gett anvisningar till hälsovårdspersonalen om hur man identifierar familjer med ökad risk för tuberkulos och att se till att barnen i dessa familjer vaccineras.

Ytterligare information:
Medicinalrådet Merja Saarinen, SHM, tfn 09-160 740 30
Avdelningschef Terhi Kilpi, Folkhälsoinstitutet, tfn 09-474 486 78

Tillbaka till toppen