Hoppa till innehåll
Media

Tobaksrökningen bland unga minskar inte längre, bruket av snus och alkohol ökar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2009 8.35
Pressmeddelande -

Den nedåtgående trenden gällande tobaksrökning bland unga har avstannat. Bruket av snus och cigaretter som man själv rullar har ökat under de senaste två åren, framförallt bland pojkarna. Den sjunkande trenden gällande att dricka sig berusad har avstannat. Bland 18-åringarna är andelen personer som dricker sig rejält berusade den högsta under hela den 30-åriga granskningsperioden. Samtidigt har andelen unga nyktra minskat. Uppgifterna framkommer ur Studien om ungdomars hälsobeteende som har gjorts vid institutionen för hälsovetenskap vid Tammerfors universitet.

Studien om ungdomars hälsobeteende har gjorts vartannat år sedan år 1977. Undersökningen har finansierats av social- och hälsovårdsministeriet. Sammanlagt 5 516 unga i åldern 12-18 år svarade på enkäten.

Den nedåtgående trenden gällande daglig rökning avstannande

Den långvariga nedåtgående trenden gällande daglig rökning avstannade och har börjat stiga på nytt bland pojkar i 14-16 års ålder. Bland samma åldersgrupp har det också blivit allt vanligare att rulla cigaretter av löstobak.

Man kommer att stanna långt från målsättningen i det av statsrådets tillsatta folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 att "under 15 procent av personer i åldern 16-18 år röker" eftersom ungefär var fjärde person i åldern 16-18 år röker dagligen.

Enligt forskarna har det nu blivit lika allmänt att rulla sina egnacigaretter av löstobak som under den ekonomiska lågkonjunkturen i början på 1990-talet då ungas disponibla medel minskade. En likadan trend verkar upprepa sig nu under den pågående ekonomiska recessionen. Prispolitiken gällande löstobak kommer att vara en central faktor som påverkar användandet av produkten i framtiden.

Experimentering med snus ökade bland pojkar i åldern 14-18 år. År 2009 hade 12 procent av pojkarna i åldern 14 år, 31 procent av pojkarna i åldern 16 år och 41 procent av pojkarna i åldern 18 år prövat på snus. Även om klart färre flickor hade prövat på snus jämfört med pojkarna så verkar andelen 16-åriga flickor som har prövat på snus stigit. Av dem har 14 procent använt snus.

Det har varit förbjudet att sälja snus i Finland sedan år 1995. Trots det kommer snus in i landet kontinuerligt via olika distributionskanaler. Forskarna bedömer att samhällets strävan att minimera skadorna som orsakas av passiv tobaksrökning delvis kan ha lett till att bruket av snus har ökat. Å andra sidan kan även uppfattningen om att snus förorsakar mindre hälsoskador ha en inverkan. Därför är det viktigt att berätta för de unga om hälsoskadorna som uppstår då man snusar och hur starkt beroendeframkallande snuset är.

En tredjedel av alla unga utsätts för tobaksrök hemma

Sedan början av 1990-talet har allt färre unga utsatts för tobaksrök i jämnt takt. En rökfri omgivning i offentliga utrymmen är nästan redan en norm. Däremot finns det mycket att förbättra gällande rökfriheten i hemmen eftersom en tredjedel av alla unga lever i en familj där rökning i hemmet är enbart delvis eller inte alls begränsat. Var tionde ung person utsätts för tobaksrök i familjens bil.

Alkoholbruket ökar

Andelen unga som använder alkohol minst en gång i veckan har ökat med undantag av 12-åringarna. Andelen personer i åldern 16-18 år som dricker sig rejält berusade minst en gång i månaden har också ökat. Den positiva trenden gällande nykterhet har avstannat i alla åldersgrupper och hos båda könen. Under 2000-talet varandelen unga nyktra som högst i båda åldersgrupperna och hos båda könen år 2007. Under den senaste undersökningsperioden 2007-2009 sjönk andelen nyktra pojkar i åldern 14 år från 65 procent till 56 procent.

Angående alkoholbruket kan det vara fråga om ett skede då den sjunkande trenden gällande ungas alkoholbruk håller på att svänga eller avstanna. Åt vilket håll trenden förändras klarnar först i samband med de nästa galluparna. Man bör anta en strängare linje gällande barns alkoholbruk. Dessutom är det motiverat att hålla alkoholskatten på en tillräckligt hög nivå.

Tillgängligheten bör begränsas

Forskarna är oroade över utvecklingen under de senaste två åren av ungas förändrade vanor gällande användningen av tobaksprodukter och alkohol. Förändringarna tyder på att den positiva utvecklingen har avstannat och till och med tagit en negativ riktning med tanke på hälsan. Det finns särskilda orsaker att effektivera åtgärderna inom följande områden: begränsning av tillgängligheten av tobak, snus och alkohol för minderåriga, betydande begränsning av alkoholreklamen, höjning av tobak- och alkoholskatten och främjande av rökfriheten i hemmen. Ändringspropositionen om tobakslagen som regering har gett till riksdagen är nu i allra högsta grad aktuell.

För mer information

forskare Susanna Rainio, Tammerfors universitet, [email protected], tfn 040 5773 413
professor Arja Rimpelä, Tammerfors universitet, [email protected], tfn 050 569 8285

 På vår webbplats

Nuorten terveystapatutkimus 2009. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977-2009.  (SHM:s rapporter 2009:47)

Tillbaka till toppen