Hoppa till innehåll
Media

Tillräcklig tillgång till tjänster av specialbarnträdgårdslärare inom dagvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2006 13.21
Pressmeddelande -

Lagen om barndagvård ändras. Ställningen för barn som behöver särskilt stöd förbättras genom att kommunen skall ha tillgång till tjänster av en specialbarnträdgårdslärare i den utsträckning som motsvarar behovet. Regeringen föreslog torsdagen den 21 december att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag. Lagen träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen ökar jämlikheten mellan barn inom dagvården samt främjar och effektiverar ett tidigt ingripande i situationen för barn i behov av särskilt stöd när man ordna dagvård för dessa barn.

Ytterligare information: regeringsrådet Maini Kosonen, tfn 09-160 732 46

Tillbaka till toppen