Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tillförlitlig bedömning av den mentala hälsan hos personer som ansöker om vapenlicens kräver omfattande utredningar

Social- och hälsovårdsministeriet
6.11.2008 14.00
Pressmeddelande -

Enligt social- och hälsovårdsministeriet är ett läkarbesök inte tillräckligt för en läkare att fastställa om en person kan beviljas vapenlicens. Det krävs omfattande utredningar för att göra en tillförlitlig bedömning av den mentala hälsan hos personer som ansöker om vapenlicens. Vid hälsovårdscentralerna har man i huvudsak inte möjlighet att ge ett dylikt utlåtande, konstateras i social- och hälsovårdsministeriets direktiv om läkarintyg för beviljande av vapenlicens den 6 november.

Social- och hälsovårdsministeriet betonar att inte ens en omfattande bedömning av den mentala hälsan garanterar att personen uppfyller hälsokraven för beviljande av vapenlicens även i framtiden. Enligt ministeriet är läkarintyget ett utlåtande om personens hälsotillstånd för ögonblicket.

Enligt social- och hälsovårdsministeriet är läkarens möjlighet att bedöma om en person kan beviljas läkarintyg för vapenlicens ytterst begränsade efter ett läkarbesök. Uppgiften försvåras av att läkaren ofta inte har tillgång till personens tidigare patientjournaler. I ett dylikt fall är det särdeles viktigt att läkaren antecknar i läkarintyget att slutsatserna om personens hälsotillstånd enbart baserar sig på iakttagelser och information som var tillgänglig vid undersökningstidpunkten. Läkaren har också rätt att skriva att han eller hon inte kan ta ställning till ärendet på basis av iakttagelserna och informationen.

Social- och hälsovårdsministeriets direktiv den 6.11 2008 hänför sig till inrikesministeriets direktiv den 29.9 2008 om beviljande och återkallande av vapenlicens.

Social- och hälsovårdsministeriet konstaterar att läkarintyget kan vara en viktig informationskälla då polisen fattar beslut om vapenlicenser. Polisen använder ändå även annan information vid bedömning av en persons mentala hälsa och lämplighet.

Social- och hälsovårdsministeriets direktiv är i kraft tillsvidare.

För mer information:
Överdirektör Päivi Sillanaukee, tfn (09) 160 73313, 040 532 8249
Överläkare Tom Silfvast, tfn (09) 160 74131, 050 4141 485

Tillbaka till toppen