Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

THL tar över rättspsykiatriska undersökningar och utredningar av dödsorsak

Social- och hälsovårdsministeriet
10.12.2009 11.32
Pressmeddelande -

Institutet för hälsa och välfärd (THL) får nya uppgifter från ingången av nästa år. Det tar över länsstyrelsernas rättsmedicinska uppgifter, såsom utredningar av dödsorsak. Från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) överförs till THL de rättspsykiatriska uppgifterna, bland andra rättspsykiatriska undersökningar av personer som gjort sig skyldiga till brott.

Regeringen föreslog torsdag den 10 december att lagarna om uppgiftsöverföringarna godkänns. Republikens president ska stadfästa lagarna på fredag.

Till THL överförs länsrättsläkarnas poster, länsstyrelsernas anslag för rättsmedicinsk verksamhet samt gällande avtal om rättsmedicinsk verksamhet. Genom att centralisera rättsmedicinska utredningar av dödsorsak till THL kan verksamheten enhetligas och utvecklas nationellt.

Omorganiseringen av rättspsykiatriska undersökningar och behandlingar möjliggör ett ändamålsenligt sätt att ordna myndighetsuppgifterna och en tillräcklig juridisk sakkunskap. Det finns redan sakkunniga och forskning inom rättspsykiatrin vid THL. Nu samlas all expertis på området till ett och samma ställe, vilket ännu mer förbättrar sakkunnigheten inom rättspsykiatrin.

Rättspsykiatriska undersökningar och utredningar av dödsorsak genomförs även under THL på de samma ställen som hittills. Uppgiftsöverföringen bereddes av social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp där THL, länsstyrelserna och Valvira deltog.

Ytterligare uppgifter

Jurist Kirsi Ruuhonen, tfn 09 160 74131
Regeringsrådet Anne Koskela,  tfn 09 160 74340Tillbaka till toppen