Hoppa till innehåll
Media

Tasa-arvoselonteon toteutumista tulee seurata

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 6.4.2011 11.20
Tiedote -

Valtioneuvosto käsitteli keskiviikkona 6. huhtikuuta eduskunnan kirjelmää valtioneuvoston tasa-arvoselonteosta ja päätti ryhtyä siihen sisältyvistä kannanotoista aiheutuviin toimenpiteisiin. Kannanotossaan eduskunta yhtyy hallituksen selonteossa tekemiin linjauksiin sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Lisäksi eduskunta kiinnittää huomiota erityisesti tasa-arvolain uudistamiseen, tasa-arvotyön ja naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen resursseihin sekä selonteon seurantaan.

Hallituksen on valmisteltava eduskunnalle esitys tasa-arvolain muuttamisesta muun muassa siten, että palkkakartoitusvelvoitetta täsmennetään ja tasa-arvosuunnitteluvelvoite ulotetaan myös peruskoulutusta koskevaksi. Parhaillaan valmistellaan tasa-arvolain uudistamista tasa-arvosuunnittelun ulottamiseksi peruskoulutukseen ja sukupuolivähemmistöjen aseman sisällyttämiseksi tasa-arvolakiin.

Lisäksi eduskunnan mielestä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmalle on osoitettava riittävät, pitkäjänteisen toiminnan mahdollistavat määrärahat ja turvakotipaikkojen määrä ja alueellinen kattavuus on nostettava Euroopan neuvoston suositusten mukaiselle tasolle. Sekä tasa-arvovaltuutetun että Tasa-arvotiedon keskus Minnan resursointia on vahvistettava.

Hallituksen on annettava eduskunnalle seuraava selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuoden 2021 loppuun mennessä ja väliraportti nykyisen selonteon toimeenpanon edistymisestä viimeistään vuoden 2016 lopussa.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Eeva Raevaara, STM, puh. (09) 160 73842, 050 358 1289, [email protected]


Liitteet

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta antaman selonteon johdosta (pdf, 79 kB) 


Muualla palvelussamme

Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

Tillbaka till toppen