Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finland har en ny internationell vattenstrategi

Social- och hälsovårdsministeriet
23.8.2018 11.07 | Publicerad på svenska 23.8.2018 kl. 14.53
Nyhet

Finnish Water Way är namnet på Finlands nya internationella strategi för vattensektorn. Den har utarbetats genom brett samarbete, och målet för den är att skapa en värld med tryggad vattenförsörjning till 2030.

Strategin styr Finlands internationella åtaganden och åtgärder på vattenområdet och stöder samtidigt genomförandet av vattenmålet i FN:s Agenda 2030.
Strategin har tre prioriterade områden: hållbar utveckling och vatten, människan och vatten samt fred och vatten. I strategin specificeras Finlands mål och metoder under varje prioriterat område. 

Som stöd för strategin utarbetas en handlingsplan som ska uppdateras varje regeringsperiod.
 
Strategin har utarbetats genom samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet och miljöministeriet. Bland annat forskningsinstitut samt Aalto-universitetet och Finlands vattenforum rf har också deltagit i beredningen.
Tillbaka till toppen