Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

STM myönsi kolme poikkeuslupaa sote-rakennusinvestointeihin

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.12.2019 15.16
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt poikkeusluvat yhteensä kolmelle sote-rakennushankkeelle. Luvan saivat HUSin syöpätautien klinikan peruskorjaushankkeen aloitus, KYSin Puijon sairaalan uuden vuodeosasto- ja poliklinikkarakennuksen rakentaminen ja entisen peruskorjaus sekä Seinäjoen kaupungin perhekeskus Aallokon rakentaminen.

”On tärkeää, että välttämättömät rakennushankkeet saadaan ilman viivästystä liikkeelle. Nyt alkavat Helsingin, Kuopion ja Seinäjoen rakennusinvestoinnit turvaavat laadukkaat terveyspalvelut alueillaan sekä edistävät sosiaali- ja terveyspalveluiden muutosta”, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

HUSin syöpätautien klinikka peruskorjataan osaksi uutta Siltasairaalaa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Syöpätautien klinikka on osa HYKS Syöpäkeskusta, jolle on rakenteilla uusi Siltasairaala Helsinkiin Meilahden kampukselle. Jo aiemmin vesivahingoista kärsineiden syöpätautien klinikan tilojen tilanne on pahentunut rakennustöiden aikana, minkä vuoksi osa klinikan toiminnoista on jouduttu siirtämään väistötiloihin. Rakennustyöt toteutetaan kahdessa vaiheessa. 

Peruskorjausta vaativassa rakennuksessa on päiväsairaala, eri potilasryhmiin erikoistuneita poliklinikoita, kaksi vuodeosastoa, sädehoito-osasto, tutkimusyksikkö ja isotooppihoitoyksikkö.

Tavoitteena on, että peruskorjaus on valmis vuonna 2023. Klinikkarakennus sijoittuu toiminnallisesti yhteen silloin valmistuvaan Siltasairaalaan, johon keskittyvät kaikki Syöpäkeskuksen toiminnot.

KYSin Puijon sairaalan rakennushanke jatkuu

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) Puijon sairaalassa on meneillään neljässä vaiheessa toteutettava Uusi Sydän -pääsairaalan uudistamisohjelma, joka koskee vuodeosasto- ja poliklinikkatoimintaa. Ensimmäisen vaiheen rakentamiseen on saatu poikkeuslupa vuonna 2017, ja nyt haettiin lupaa jatkaa seuraaviin vaiheisiin, joissa rakennettaisiin uusi vuodeosasto- ja poliklinikkarakennus ja peruskorjattaisiin entinen. Sen jälkeen suunnitelmissa on purkaa vanha vuodeosastorakennus ja rakentaa uusia kulkuyhteyksiä sairaalan eri rakennusten välille.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi poikkeusluvan uuden vuodeosasto- ja poliklinikkarakennuksen rakentamiseen ja entisen peruskorjaamiseen. Koska hankkeen neljäs vaihe sijoittuu vuoteen 2025 ja investointeja koskeva poikkeuslaki on tällä hetkellä voimassa vuoteen 2022, ministeriö ei voinut myöntää poikkeuslupaa viimeiselle vaiheelle.

Seinäjoen kaupunki rakentaa uuden perhekeskuksen

Seinäjoelle rakennetaan uusi perhekeskus Aallokko. Aallokkoon sijoittuvat äitiysneuvola, perhesuunnitteluneuvola, lastenneuvolat, perheiden psykologipalvelut, puheterapia, kuntoutusohjaus, toimintaterapia, perhetyö, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, ikäkeskuksen palvelut, suun terveydenhuolto, aikuisten mielenterveyspalvelut, aikuisneuvola, työttömien terveydenhuolto sekä hoito- ja diabetestarvikejakelu.

Vanhassa terveyskeskusrakennuksessa on ollut sisäilmaongelmia, joten toimintoja on siirretty väistötiloihin. Hankkeessa päädyttiin rakentamaan kokonaan uusi rakennus, koska entistä ei sen huonon kunnon vuoksi kannata peruskorjata.  

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Anne Arvonen, 02951 63285, [email protected]
Erityisasiantuntija Kirsi Kaikko, 0295 163 545, [email protected]

Tillbaka till toppen