Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statssekreterare Savolainen om barnhandel

Social- och hälsovårdsministeriet
10.5.2005 9.50
Pressmeddelande -

I Finland har vi en bra lagstiftning som skyddar barnen, det här gäller såväl socialvårdslagstiftningen som strafflagen. De senaste åren har även flera länder i Finlands närområden reviderat sin lagstiftning. Trots det behövs det skarpare åtgärder för att få slut på sexuellt utnyttjande av barn och på den barnhandel som eventuellt är förknippad med det, sade statssekreterare Terttu Savolainen vid mötet för Östersjöländernas ministrar med ansvar för barnfrågor den 10 maj i Oslo.

Barnhandel, och människohandel över huvudtaget, har ofta nära samband med organiserad brottslighet. Därför räcker det inte med enbart åtgärder inom barnskyddet. Det behövs systematiskt samarbete och informationsutbyte mellan polisen och gränsmyndigheterna. De barn som blivit offer för barnhandel måste få ett gott och ändamålsenligt bemötande och nödvändiga rehabiliteringsåtgärder. För barnet är det viktigt att det tryggt återsänds till sitt hemland. Om barnet av någon anledning inte kan återsändas till sitt hemland måste man säkerställa goda uppväxtförhållanden för barnet, sade statssekreterare Savolainen.

Tillbaka till toppen