Hoppa till innehåll
Media

Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2009

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2008 11.52
Pressmeddelande -

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 16 088 miljoner euro.

De kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

Socialvård

Hälsovård

0-6 år

6 082,42 e

749,19 e

7-64 år

280,36 e

854,86 e

65-74 år

824,64 e

2 018,90 e

75-84 år

4 983,99 e

3 894,19 e

85 år fyllda

13 865,52 e

6 759,33 e

De kalkylerade kostnaderna som bestäms enligt antalet arbetslösa i kommunerna är 545,75 euro och de kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 49,78 euro. De kalkylerade kostnaderna som bestäms enligt antalet gravt handikappade personers behov av tjänster är 14,84 euro per person, kostnaderna för barnskydd 41,93 euro per person och kostnaderna som bedöms enligt sjukfrekvensen 369, 15 euro per person. Kommunens självfinansieringsandel är 1 993,97 euro per person.

År 2009 är statsunderstödet för projekt inom social- och hälsovården 25 900 000 euro. Av detta belopp riktas 23 770 000 euro till genomförandet av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården. Avsikten är att rikta 10 000 000 euro till att främja välbefinnande i arbetslivet, 2 000 000 euro till utveckling av psykiatriska tjänster för barn och unga samt 130 000 euro till betalning av ersättning för de extra kostnader som åsamkas nationella aktörer av upprätthållandet av beredskapsverksamhet, av beredskapsutbildning och av deltagande i biståndsverksamhet i katastrofsituationer. Anslag skall också riktas till primärvården, och utveckling av tjänster för barn, unga och familjer.

Statsrådet gav förordningen om resurser år 2009 torsdagen den 20 november och den träder i kraft den 1 januari 2009.

För mer information: kanslichef Kari Välimäki, tfn (09) 160 73763

Tillbaka till toppen