Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet föreslår att varningstexterna på alkoholdrycker slopas

Social- och hälsovårdsministeriet
10.4.2008 11.15
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att förordningen om varningstexter på alkoholdrycker, som godkändes förra året, upphävs. Avsikten var att förordningen skulle träda i kraft från och med början av nästa år. Statsrådet beslöt vid sin session den 10 april föreslå att Republikens president avlåter en proposition om saken till riksdagen.

I bakgrunden till regeringens förslag är EU-kommissionens negativa ståndpunkt från december 2007. Kommissionen ansåg att varningstexter i ett enskilt medlemsland kan ha en inverkan på verksamheten inom EU:s inre marknad och på produkternas fria rörlighet. På grund av detta anses det vara problematiskt att ta i bruk varningstexterna i Finland.

Det är möjligt att berätta om alkoholens risker och skadeverkningar med hjälp av annan sorts information och hälsoupplysning. I framtiden blir det eventuellt aktuellt att överväga gemensamma linjedragningar på EU-nivå. För tillfället utreder EU-kommissionen, tillsammans med medlemsländerna, om det finns ett behov av gemensamma handlingsmönster för konsumentupplysning. Europaparlamentet har också uppmanat kommissionen att undersöka ärendet ur den inre marknadens synvinkel fram till slutet av år 2009.

I Finland bekämpas alkoholkonsumtionen och alkoholriskerna framförallt genom höjda alkoholskatter. Den första höjningen gjordes den 1 januari 2008. I samband med budgetrian i augusti 2007 beslöt regeringen att genomföra ytterligare en höjning

För mer information: regeringssekreterare Ismo Tuominen, (09) 160 73787, 050 373 7512

Tillbaka till toppen