Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fördelade Penningautomatföreningens avkastning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2005 13.20
Pressmeddelande -

Statsrådet fattade torsdagen den 3 februari beslut om fördelning av 305 milj. euro av Penningautomatföreningens avkastning till 1145 allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser som verkar för att främja hälsa och social välfärd. Understöd beviljas för totalt 2433 enskilda projekt.

Statsrådet beslöt dessutom att i år anvisa totalt 110,4 milj. euro för krigsinvalidernas rehabilitering och institutionsvård samt för frontveteranernas rehabilitering.

Av understödssumman går 163,2 milj. euro till verksamhetsunderstöd, 65,4 milj. euro till investeringsstöd och 76,4 milj. euro till understöd för försöks- och utvecklingsprojekt.

Information om enskilda projekt fås från Penningautomatföreningen, understödsavdelningen, tfn 09-43 701 eller från webbplatsen www.ray.fi.

Ytterligare information:
överinspektör Janne Peräkylä, tfn 09-160 738 73

Tillbaka till toppen