Hoppa till innehåll
Media

Statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19 för 2022

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 11.01
Pressmeddelande 412/2021

Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget beviljas utan krav på motsäkerhet en statsgaranti på 28,5 miljoner euro för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19 för tiden 1.1.2022–31.12.2022. 

Försäkringsgarantin täcker sådana personskador som ersätts ur försäkringsbolagets läkemedelsskadeförsäkring och som beror på vaccin mot covid-19. Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget ansvarar själv för de ersättningar som underskrider gränsen för självbehållet på 1,5 miljoner euro i enlighet med villkoren för skador eller serieskador.

Statsgaranti beviljas eftersom återförsäkring inte finns att tillgå på marknaden på skäliga villkor. Garantin gör det möjligt för läkemedelsskadeförsäkringsbolaget att försäkra personskador som eventuellt orsakas av vaccin mot covid-19 på samma sätt som för andra vacciner. 

Lagen om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19 trädde i kraft den 1 januari 2021. Statsgaranti för en personförsäkring som försäkringsbolaget har beviljat kan enligt lagen beviljas av statsrådet till den del som försäkringen ersätter personskador som orsakas av vaccin mot covid-19. Försäkringens maximibelopp är det sammanlagda beloppet av självbehållet och försäkringsgarantin, dvs. 30 miljoner euro, och om försäkringsgarantin beviljas för flera kalenderår, sammanlagt 300 miljoner euro. 

Eftersom statsgaranti beviljades även för innevarande år, uppgår statens borgensansvar för vaccin mot covid-19 till sammanlagt 55,5 miljoner euro. Trots försäkringsgarantin ansvarar försäkringsbolaget alltid för utbetalningen av försäkringsersättningar till de skadelidande.

Det tas ut en garantiavgift på 400 000 euro för statsgarantin.

Ytterligare information: 

Jaana Rissanen, direktör, tfn 029 516 3011, [email protected]
Kirsi Terhemaa, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3546, [email protected]

Tillbaka till toppen