Hoppa till innehåll
Media

Staten beviljar understöd för genomförandet av FINENTRY-tjänsten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2021 10.26
Pressmeddelande 257/2021

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) ansökte våren 2021 om statsunderstöd för kostnaderna för utarbetandet, utvecklingen och användningen av den nationella Finentry-tjänsten under coronapandemin. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar HUS 4,6 miljoner euro i statsunderstöd.

Syftet med Finentry-tjänsten är att förebygga att epidemin sprid till Finland via den gränsöverskridande trafiken. Tack vare tjänsten kan de som anländer till Finland sköta sina ärenden snabbare vid gränsövergångsställena och gränspersonalen spara resurser genom att ge resenärerna anvisningar om de fortsatta åtgärderna personligen vid ankomsten. Tjänsten kan också användas för att boka tid för covid-19-testning. Tjänsten innehåller en servicehelhet för resenärer och en servicehelhet för de yrkesutbildade personerna och organisationerna inom hälso- och sjukvården.   

Tjänsten betjänar hela Finland

HUS ansvarar för genomförandet av tjänsten, och projektets styrgrupp leder utvecklandet av tjänsten. Projektet genomförs i samarbete med de kommuner och sjukvårdsdistrikt som bedriver verksamhet på gränsövergångsställena. 

Statsunderstödet beviljas för de kostnader som föranleds av genomförandet, utvecklandet och användningen av Finentry.  

HUS ska erbjuda tjänsten också till de övriga sjukvårdsdistrikten. Att använda tjänsten ska vara avgiftsfritt för de övriga sjukvårdsdistrikten, och HUS ska stödja den regionala användningen genom att erbjuda sin expertis. HUS ska följa Institutet för hälsa och välfärds anvisningar och rekommendationer om covid-19-pandemin vid genomförandet av det understödda projektet.   

Ytterligare information:

Kalle Tervo, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Paula Tiittala, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen