Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Reformsamordnare ska stödja förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen

Social- och hälsovårdsministeriet
25.1.2018 11.12
Pressmeddelande 10/2018

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat landskapen finansiering för anställning av samordnare för social- och hälsovårdsreformen för åren 2018–2019. Samordnarna har till uppgift att stödja förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen.

Samtliga 18 landskap har beviljats statsunderstöd för att anställa en samordnare för social- och hälsovårdsreformen. Prioriteringarna i samordnarens arbetsuppgifter beror på behoven och läget i fråga om beredningen i regionen i fråga. Samordnarna deltar också i inledandet av verksamheten för landskapens samarbetsområden.

I uppgifterna för landskapets reformsamordnare kan ingå beredningsuppgifter som gäller bl.a. bedömningen av befolkningens servicebehov och bildandet av tjänstehelheter. Samordnaren kan också delta i utarbetandet av landskapets servicestrategi och skapandet av styrnings- och utvärderingspraxis för social- och hälsovården.

Samordnaren samarbetar med de som är ansvariga för beredningen av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen i den egna regionen och med social- och hälsovårdsministeriet.

Det har reserverats totalt 2 570 000 euro för statsunderstödet för de regionala samordnarna för social- och hälsovårdsreformen. Alla landskap beviljades 142 777 euro i understöd, med undantag för Österbottens förbund (142 000 euro) och Birkalands förbund (142 272 euro), som beviljades det belopp de hade sökt. Det understöd som beviljades de andra landskapen är mindre än det belopp de hade sökt. 

Att understödet beviljades till lika stora belopp beror på att finansieringen är avsedd för avlöning av en person och skäliga omkostnader för cirka två år.

Ytterligare information

Sinikka Salo, förändringsledare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 723, [email protected]
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 290, [email protected] (på semester 30.1–7.2.2018)
Anne Arvonen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 705, [email protected]

Tillbaka till toppen