Hoppa till innehåll
Media

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ruuhkaa purettu eri toimenpitein

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 20.4.2010 13.05
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö lisää erilaisia toimia, joilla Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan (Somla) käsittelyaikoja voidaan lyhentää.

STM on jo tehnyt käsittelyaikojen lyhentämiseksi useita toimenpiteitä ja seuraa niiden vaikutuksia.

Käsittelyaikojen nopeuttamiseksi on ministeriön ehdotuksesta tehty lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka tulivat voimaan elokuussa 2008. Näillä muutoksilla lautakunnan toimintaa nopeutettiin ja tehostettiin.

Lautakunnan työskentelyprosesseja on myös kehitetty, ja tämä työ jatkuu edelleen. Työprosessien auditointi on käynnistymässä, ja samanaikaisesti arvioidaan myös Kelan prosessit.

Lautakunta on saanut työhönsä lisäresursseja, mutta ministeriö esittää vielä uusia voimavaroja valtion talousarvioprosessin yhteydessä. Lisätyövoimaa tarvitaan myös siksi, että lautakunnan käsiteltävänä on kokonaan uusia asiaryhmiä, kuten vaikeavammaisten tulkkauspalveluja ja elatustukia koskevat valitukset. Lisäksi taloudellinen taantuma on lisännyt käsiteltävien asioiden määrää.

Tavoitteena valitusten määrän vähentäminen

Valitusten määrään pyritään vaikuttamaan kehittämällä niitä prosesseja, jotka edeltävät muutoksenhakuvaihetta. Lautakuntaan tulevia poistohakemuksia voitaisiin vähentää esimerkiksi Sata-komitean ehdotuksen mukaisella lainsäädännön selkeyttämisellä. Sen mukaan lainvoimaisen päätöksen purkumenettelyä kevennettäisiin tietyissä tilanteissa.

STM on yhteistyössä Kelan kanssa valmistellut niitä keinoja, joilla Kelan päätösmenettelyjä voitaisiin kehittää ja samalla varmistaa, että päätösten perustelut ilmoitetaan kansalaisille mahdollisimman selkeästi.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan myös lainmuutosta, jolla siirrettäisiin kansaneläkelain mukaiset työkyvyttömyyseläkeoikeutta koskevat valitusasiat työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Tämä vähentäisi Somlassa käsiteltävien asioiden määrää noin 3 000 asialla vuodessa.

Lisätietoja

Kansliapäällikkö Kari Välimäki, puh. 09 160  73763 tai 050 5599177, [email protected]

 Aiemmat tiedotteet Uusi toimenpidepaketti Somlan käsittelyaikojen nopeuttamiseksi  (10.2.2010)

Yläkulmassa Somlan käsittelyajat saadaan lyhenemään (17.3.2010)

 

Tillbaka till toppen