Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen på grund av EU:s dataskyddsförordning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2018 13.39
Pressmeddelande 53/2018

Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om social trygghet och försäkringslagstiftningen. Ändringarna beror på EU:s allmänna dataskyddsförordning, som ersätter personuppgiftsdirektivet.

Eftersom EU-förordningar är direkt tillämplig rätt, föreslås det att onödiga bestämmelser stryks ur lagstiftningen.

Till lagstiftningen om försäkringsbolag och kreditinstitutslagen föreslås det att det fogas bestämmelser som gör det möjligt att behandla personuppgifter som hänför sig till brottsmisstankar och domar i brottmål och att lämna ut dessa uppgifter till andra försäkringsbolag. Bestämmelserna gör det möjligt för försäkringsbolagen att även i fortsättningen använda s.k. missbruksregister för att förebygga och reda ut brott som riktar sig mot försäkringsverksamheten.

I lagstiftningen om social trygghet föreslås det bestämmelser om undantag från dataskyddsförordningens bestämmelse om den registrerades rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter.

Dessutom föreslås det att det till lagstiftningen om social trygghet och försäkringslagstiftningen fogas bestämmelser som gör det möjligt att  under vissa förutsättningar fatta automatiska beslut.

Avsikten är att den gällande lagstiftningen ska överensstämma med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Torsdagen den 12 april lämnade regeringen en proposition om ändringarna till riksdagen. Avsikten är att författningarna träder i kraft den 25 maj 2018, det vill säga samtidigt som den nämnda EU-förordningen börjar tillämpas.

Ytterligare information

Inka Hassinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 187

Tillbaka till toppen