Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården revideras

Social- och hälsovårdsministeriet
29.1.2020 14.03
Pressmeddelande 12/2020

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården revideras. Syftet med detta är att avlägsna hinder för vård och att öka jämlikheten i fråga om hälsa, bland annat genom större avgiftsfrihet och skäligare avgifter.

Vid social- och hälsovårdsministeriet har man börjat bereda revideringen utifrån det som står i statsminister Marins regeringsprogram.

Enligt de preliminära planerna är några av de viktigaste reformerna avgiftsfria besök hos sjukskötare inom primärvården och avgiftsfria poliklinikbesök för minderåriga. Avgiftstaket utvidgas till att omfatta t.ex. mun- och tandvård, terapi och tillfällig hemsjukvård.

Det är meningen att det så kallade mellantaket för avgifterna för läkarbesök inom primärvården ska förbli oförändrade, det vill säga att engångsavgiften kan tas ut högst tre gånger per kalenderår. Det planeras inte heller någon förändring i särställningen för personer som använder respirator.

Andra betydande frågor är att avgifterna för långvarig boendeservice skrivs in i lagen och att en avgiftstabell för tjänster som ges i hemmet fastställs.

Dessutom avser man stärka kommunens skyldighet att sänka avgiften eller låta bli att ta ut avgiften i situationer där klientens utkomst kan äventyras av att avgiften tas ut. Syftet med denna och andra reformer som bereds är att minska betalningsbördan särskilt för klienter med de lägsta inkomsterna och att förhindra att avgifterna går till utsökning.

Social- och hälsovårdsministeriet hörde intressentgruppers tankar om de preliminära planerna den 20 januari 2020. Avsikten är att utkastet till regeringsproposition sänds på remiss i februari.

Ytterligare information

Laura Terho, regeringssekreterare, tfn 0295 163 550,
Jaska Siikavirta, direktör, tfn 0295 163 394

Tillbaka till toppen